20/03/19

Allúntas suas le €450,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne ar leas iar-bhunscoileanna Oileáin Árann

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, 20 Márta, go bhfuil allúntas suas le €450,000 in iomlán thar tréimhse 3 bliana ceadaithe aige ar leas na niar-bhunscoileanna ar na hOileáin Árann.

Faoin allúntas seo  íocfar deontas faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge de chuid na Roinne le teaghlaigh cháilithe ar na hOileáin Árann a chuireann lóistín ar fáil do scoláirí ón mórthír a chaitheann scoilbhliain ar cheann de na hoileáin.

Faoin mbeart seo -  atá i bhfeidhm ó 2007, baineann suas le 30 scoláire iar-bhunscoile leas as an scoilbhliain iomlán a chaitheamh ag freastal ar cheann de na hiar-bhunscoileanna ar na hOileáin Árann: Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór, Coláiste Ghobnait, Inis Oirr, nó  Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin. Íoctar deontas laethúil ar fiú €27 i leith gach scoláire ar na hoícheanta a chaitheann siad ar na hoileáin.

Dúirt an tAire Stáit “Tá tábhacht agus tairbhe ar leith leis an mbeart seo ó thaobh inmharthanacht na scoileanna agus dá réir inmharthanacht na n-oileán. Ní amháin sin ach de thoradh an bhirt seo tugtar an deis do scoláirí nach bhfaigheadh an deis sa ghnáthbhealach bliain iomlán a chaitheamh ag fáil oideachais trí Ghaeilge ar na hoileáin Árann. Is chun sochair na Gaeilge agus na n-Oileán Árann atá an beart seo dá réir.

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 2.15 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an beart seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service