09/05/17

Allúntas suas le €111,838 in iomlán ceadaithe do 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D.

D’fhógair an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Sean Kyne T.D., inniu 9 Bealtaine 2017 go bhfuil allúntas €111,838 ceadaithe aige le cabhrú le 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta faoi leith chun breis tacaíochtaí praiticiúla teanga a chur ar fáil do theaghlaigh óga na Gaeltachta. Is mar chuid d’fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010 -2030 mar a bhaineann sé le réimse na Gaeltachta atá an t-allúntas seo ceadaithe.

Dúirt an tAire Stáit: “Tá obair fhiúntach ar bun ag an ngréasán naíolanna agus naíonraí ó cheann ceann na Gaeltachta ar feadh i bhfad chun cuidiú le teaghlaigh Ghaeltachta a bpáistí a thógáil le Gaeilge.   De thoradh an chúnaimh atá ceadaithe sa chás seo, beidh na seirbhísí luathoideachais atá i gceist  in ann gníomhaíochtaí sa bhreis a reáchtáil – rud a thacaíonn le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, an phróisis pleanála teanga agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta araon.

 

Ainm na Seirbhíse Deontas ceadaithe
Ionad Cúram Leanaí Charna – Gaillimh €15,000
Ionad Cúram Leanaí an Cheathrún Rua – Gaillimh €15,000
Ionad Tacaíochta Teaghlaigh an Chnoc – Gaillimh €15,000
Áiseanna na hÓige, Daingean Uí Chúis – Ciarraí €15,000
Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhne – Ciarraí €15,000
Cúram Leanaí na Dromoda  – Ciarraí €13,470
Cúram Leanaí Rath Cairn €15,000
Seirbhís Churám Iarscoile, Áras Ros Goill €8,368
Iomlán €111,838

 

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service