23/05/19

Fáilte curtha ag an Taoiseach agus ag an Aire Madigan roimh Ambasadóirí Chruinniú na nÓg chuig Tithe an Rialtais chun lá náisiúnta na cruthaitheachta a chomóradh Dé Sathairn an 15 Meitheamh

Tá fáilte curtha ag an Taoiseach, Leo Varadkar TD agus ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan T.D roimh na chéad trí ambasadóir de chuid Cruinniú na nÓg chuig Tithe an Rialtais roimh lá náisiúnta cruthaitheachta na hÉireann do pháistí agus daoine óga a bheidh ar siúl Dé Sathairn an 15 Meitheamh.

Cruinniú na nÓg ar cheann de phríomhthiomantais an Chláir Éire Ildánach chun cruthaitheacht gach páiste agus duine óg a chumasú. Beidh níos mó ná 700 imeacht saor in aisce ar siúl ar fud na tíre Dé Sathairn  seo chugainn an 15 Meitheamh – ina mbeidh na céadta deis ag daoine óga a samhlaíocht a spreagadh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí arna n-óstáil i ngach limistéar údaráis áitiúil.

Roghnaíodh triúr daoine óga - Sarah Fitzgerald, Ben de Barra and Adam Cunningham le bheith ina 'n-ambasadóirí cruthaitheachta' do Cruinniú na nÓg.  Tá siad seo ar na chéad triúr Ambasadóirí a ceapadh faoin tionscnamh, tá dúil mhór ag an triúr sa chruthaitheacht agus tá neart éachtaí bainte amach acu sa chruthaitheacht cheana féin.

Le linn cruinnithe leis na triúr Ambasadóirí, dúirt An Taoiseach: Tá ríméad orm fáilte a chur roimh Sarah, Ben agus Adam; na chéad Ambasadóirí ar Cruinniú na nÓg - imeacht a chuireann cruthaitheacht i measc leanaí chun cinn. Is mór an spreagadh é an tsuim agus an scil atá acu i nithe mar códáil, déanamh scannán agus litríocht, agus beidh siad ábalta anois sa ról atá acu ina nAmbasadóirí daoine óga eile a spreagadh chun an chruthaitheacht atá iontu a fhiosrú.

"Is iontach an rud go bhfuil an oiread sin imeachtaí eagraithe ar fud na tíre i mbliana mar chuid den dara Cruinniú na nÓg. Téann sé go mór chun leasa na ndaoine óga iad a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht; bíonn siad níos oscailte, is bealach iontach é le cairde nua a dhéanamh, tá sé go maith ag an intinn, agus thar aon ní eile, bíonn an-spraoi ag baint leis. Mholfainn do theaghlaigh agus do dhaoine óga dul amach agus dul chuig na himeachtaí a bheidh ar siúl ar fud na tíre an 15 Meitheamh."

Ag Tithe an Rialtais freisin bhí an tAire Madigan, a dúirt:   “Cé gurb í seo an dara bliain de Cruinniú na nÓg, tá an t-imeacht níos mó agus níos uaillmhianaí fós agus beidh a dhá oiread gníomhaíochtaí saor in aisce ar siúl i mbliana ar fud na tíre.  Beidh go leor ar siúl idir sciatha a dhéanamh, cluichí a chódú, eitleoga na Seapáine a dhéanamh agus grianghrafadóireacht seomra dorcha agus ceardlanna fíodóireachta taipéisí. Beidh béim mhór ar rannpháirtíocht, beidh neart ceardlann ann atá leagtha amach chun suim a spreagadh agus chun an cumas cruthaitheach atá i leanaí a spreagadh le rud éigin nua a dhéanamh nó an mhian rúnda atá acu a bhaint amach.

Tá Cruinniú na nÓg ar cheann de phríomhthionscnaimh an Chláir Éire Ildánach ina dtugtar le chéile dhá Cholún de chuid an Chláir – Óige Chruthaitheach agus Pobail Chruthaitheacha – agus is eiseamláir é de chomhoibriú idir Ranna agus gníomhaireachtaí. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le mo chomhghleacaí Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil as an tacaíocht leanúnach a chuir sé ar fáil do Chlár Éire Ildánach, agus do na 31 údarás áitiúil ach go háirithe agus a gcuid foirne cultúir agus cruthaitheachta, toisc nach bhféadfaí Cruinniú a chur i gcrích gan iad.”

Seo anois an dara bliain do Cruinniú na nÓg  trína ndéantar ceiliúradh agus ina spreagtar páistí agus daoine óga chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cruthaitheachta ina gcomharsanachtaí agus pobail áitiúla.  Is foirne áitiúla de chuid Chlár Éire Ildánach atá i gceannas air ar fud na 31 údarás áitiúil. Tugann ealaíontóirí na háite, eagraíochtaí ealaíne, cleachtóirí cruthaitheacha agus féilte pobail tacaíocht mhór dó. De bharr béim mhór a bheith ar rannpháirtíocht, beidh neart ceardlann ann do thosaitheoirí atá leagtha amach chun suim a spreagadh agus chun an cumas cruthaitheach atá i leanaí a spreagadh le rud éigin nua a dhéanamh nó an mhian rúnda atá acu a bhaint amach.

Dúirt Ambasadóir Cruinniú na nÓg Sarah Fitzgerald: “Lá cruthaitheachta do gach leanbh in Éirinn is ea Cruinniú na nÓg. Ceapaim gur tionscnamh iontach é toisc go mbíonn deis ag daoine a gcuid samhlaíochta a úsáid. Is rud fíorthábhachtach é sin. Beidh rogha mór imeachtaí iontacha ar siúl ar fud na tíre ar an lá agus beidh sé ar fad saor in aisce. Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfaigheadh leanaí an deis chun úsáid a bhaint as a samhlaíocht agus triail a bhaint as rud éigin nua agus tá ríméad orm a bheith mar Ambasadóir air sin.”

Dúirt Adam Cunningham, Ambasadóir Cruinniú na nÓg: “Cuireadh tús le Coderdojo i mBaile Átha an Rí nuair a bhí me seacht nó ocht mbliana d'aois agus táim ag dul ann fós. B'in an príomhspreagdh a bhí agam chun tosú amach sa chódú. Nuair atá a fhios agat le códú a dhéanamh, is féidir leat domhain fhíorúla a chruthú laistigh den ríomhaire agus is í do shamhlaíocht an t-aon teorainn atá ann. Beidh neart ceardlann saor in aisce ar siúl do thosaitheoirí le linn Cruinniú na nÓg agus beidh deis ag gach duine triail a bhaint as rud éigin cruthaitheach ar an lá. Tá sé sin fíorthábhachtach.”

Dúirt Ambasadóir Cruinniú na nÓg Ben de Barra: “Bhí an-tóir agam i gcónaí ar scannáin agus bhí go leor scéalta agam a bhí mé ag iarraidh a insint agus dá bharr sin ba rud nádúrtha agam é tosú ar scannáin de mo chuid féin a dhéanamh. Is bealach fíorchruthaitheach agus lán spraoi é chun beocht a chur i do smaointe, do thimpeallacht agus do shamhlaíocht. Is scannánóirí de chuid na hÉireann go leor de na laochra cruthaitheachta atá agam - Jim Sheridan and Kristen Sheridan ach go háirithe. D'fhéadfadh Cruinniú na nÓg a bheith ina splanc trína gcruthófar an chéad ghlúin eile de scannánóirí na hÉireann agus dá bharr sin, mholfainn do gach duine páirt a ghlacadh ar an 15 Meitheamh agus a mianach cruthaitheachta a aimsiú.”

Dúirt an tAire Madigan chomh maith: “Tá ríméad orm go mór mór go bhfuil imeachtaí ar fad Cruinniú na nÓg saor in aisce agus bunaithe sa phobal chun go mbeidh deis ag an oiread leanaí agus daoine óga agus is féidir a bheith rannpháirteach. Mholfainn do gach duine a bheith páirteach sna himeachtaí a bheidh ar siúl ina gceantar féin agus a chinntiú gurb é Cruinniú na nÓg na bliana seo an splanc a ghríosfaidh samhlaíocht agus eachtraí cruthaitheacha do linbh.”

Beidh Cruinniú na nÓg ar siúl Dé Sathairn an 15 Meitheamh seo chugainn agus is féidir sonraí a fháil maidir leis na himeachtaí ag https://cruinniu.creativeireland.gov.ie.

#MyCruinniú #CruinniúToCreate

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service