29/10/15

‘An Teanga Bheo’, snáithe na Gaeilge, á sheoladh ag an Taoiseach agus ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain

Rinne an Taoiseach, Enda Kenny, T.D., agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh, T.D., An Teanga Bheo, snáithe Gaeilge Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, a sheoladh go hoifigiúil inniu (an 29 Deireadh Fómhair 2015) ag Oireachtas na Samhna in Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath.

Mar chuid den Teanga Bheo, tá imeachtai ardiomrá; clár digitithe; acmhainní foghlama ar líne; léachtaí, díospóireachtaí, seimineáir; imeachtaí ealaíon agus comhpháirtíocht leis na meáin. Tá níos mó ná 40 imeacht deimhnithe mar chuid den chlár, ina bhfuil meascán agus réimse spreagúil de ghníomhaíochtaí atá ceaptha don raon is leithne den phobal agus is féidir.

I measc imeachtaí agus tionscnaimh speisialta an chláir tá:

  • Ravelóid 2016, féile cheoil amuigh faoin aer lena gcuirfear an teanga i láthair i gcomhthéacs nua-aimseartha agus a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath le linn shamhradh 2016. I measc na gceoltóirí a bheidh páirteach san fhéile aon lae seo, atá á heagrú ag Glór na nGael, beidh Hothouse Flowers, Kíla agus Seo Linn.
  • Eagróidh Ealaín na Gaeltachta cúig cheolchoirm i bhfómhar 2016 lena gcuirfear teanga agus cultúr uathúil na Gaeltachta ar taispeáint. Tabharfaidh Binn agus Beo cuairt ar chathair na Gaillimhe; Baile Bhuirne, Co. Chorcaí; Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí; Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, agus Gaoth Dobhair agus Leitir Ceanainn i gCo. Dhún na nGall.
  • Déanfaidh Acadamh Ríoga na hÉireann Irisleabhar na Gaedhilge, tréimhseachán Gaeilge a foilsíodh idir 1882 agus 1909, ina mbíodh ábhar scríofa go rialta ag ceannairí an Éirí Amach, a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne.
  • Déanfaidh Conradh na Gaeilge clár imeachtaí speisialta do 2016 a chur le chéile lena n-áireofar Plé 2016, ar sraith seimineár é a bheidh coimisiúnaithe go speisialta chun comóradh a dhéanamh ar thábhacht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, chomh maith le ról Chonradh na Gaeilge agus na hathbheochana cultúrtha mar fhoinse inspioráide do lucht eagraithe Éirí Amach 1916.
  • Léireoidh amharclann náisiúnta na Gaeilge, An Taibhdhearc, i gcomhar leis an gcompántas drámaíochta Moonfish, dráma dar teideal An Piarsach - cé hé?
  • Déanfaidh Gael Linn an scannán Mise Éire a athchóiriú agus a chur ar fáil ar DVD.
  • Cuirfidh Foras na Gaeilge suíomh tairsí i nGaeilge ar fáil ar gaeilge.ie chun rochtain oscailte éasca a sholáthar ar gach ábhar agus acmhainn don Ghaeilge agus i nGaeilge. Chun spreagadh breise a thabhairt don phobal leas a bhaint as an nGaeilge, déanfar rochtain níos fearr ar réimse leathan acmhainní foghlama ar líne a sholáthar trí www.gaeilge.ie.
  • Beidh RTÉ Raidió na Gaeltachta ag eagrú comórtas náisiúnta do mheánscoileanna chun cláir raidió i nGaeilge a léiriú leis an téama Éirí Amach na Cásca. Craolfar na cláir ón 21-25 Márta 2016. Eagrófar ócáid bhronnta do na buaiteoirí i mBaile Átha Cliath Luan Cásca 2016 mar chuid de chlár imeachtaí RTÉ.

Agus é ag labhairt ag an seoladh, dúirt an Taoiseach: “Bhí athbheochan na Gaeilge mar phríomhsprioc ag an nglúin ar ar tugadh An Ghlúin Réabhlóideach. Bhí go leor de smaointeoireacht cheannairí 1916 bunaithe ar fhís d’Éirinn neamhspleách lena teanga labhartha agus scríofa féin, a bheadh mar bhunchloch dár gcultúr uathúil. Tugtar deis dúinn leis An Teanga Bheo machnamh a dhéanamh air sin agus ár dteanga náisiúnta a cheiliúradh agus a chur i láthair i gcomhthéacs an Chláir Chomórtha Céad Bliain mar chuid uathúil, bhríomhar agus luachmhar dár gcultúr agus dár bhféiniúlacht.

Dúirt an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta an méid seo: “Is ionann An Teanga Bheo agus an toradh ar chomhoibriú dlúth le raon páirtithe leasmhara, a d’oibrigh le chéile ag leibhéal pobail agus náisiúnta chun clár cuimsitheach Gaeilge a chur ar fáil a mhúsclóidh suim, rannpháirtíocht, díospóireacht, machnamh agus athshamhlú i measc an phobail i dtaca leis an Ghaeilge; mar a bhí sí, mar atá sí anois, agus mar a bheidh amach anseo.”

Tá sonraí uile An Teanga Bheo agus Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain ar fáil ag www.ireland.ie.

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service