30/01/19

Tacaíocht Rialtais Fógartha d’Áislann Nua in Ionad na nÉireannach, Camden, Londain

Tá £1m geallta ag an Rialtas le haghaidh athfhorbairt Ionad na nÉireannach in Camden, Londain mar chuid den tionscnamh Éire Dhomhanda 2025. Fógraíodh an cinneadh ag ócáid sa Bharbican i Londain chun deireadh a chur le Cultúr Éireann GB18, clár ealaíon bliana chun na naisc chultúrtha idir Éirinn agus an Bhreatain a chéiliúradh agus a athnuachan.

D’oscail Ionad na nÉireannach in 1955 chun freastal ar riachtanais na n-imirceach Éireannach nua agus anois tá sé mar ionad sóisialta agus cultúrtha suntasach don phobal Éireannach i Londain. Is é an plean ná an foirgneamh a fhorbairt chun áislann den chéad scoth a chruthú agus chuir an tIonad tús le feachtas bhailithe airgid an bhliain seo caite.

Ag fógairt an maoiniú ag ócáid sa Bharbican Londain, dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan: “Tá croí iontach ag an áislann reatha agus tá sé an-tábhachtach do dhiaspóra na hÉireann i Londain agus don phobal nua a mheallann sé lena clár ealaíon láidir agus éagsúil. Freastalóidh an foirgneamh nua ar riachtanais an 21ú aois agus léireoidh sé an féinmhuinín náisiúnta atá ag Éirinn agus an fonn roinnte atá againn go mbeimid uaillmhianach agus muid ag cur leasa na hÉireann chun cinn ar an ardán domhanda. Is comhartha í an infheistíocht seo dár gcreideamh atá ríthábhachtach dúinn go leanaimid ag cur lenár naisc chultúrtha láidre leis an mBreatain.”

Ag labhairt ag an ócáid chéanna, dúirt an tAire Stáit don Diaspóra, Ciarán Cannon: “Le níos mó na 60 bliain, thug Ionad na nÉireannach cúnamh, tacaíocht agus aire don phobal Éireannach i Londain, go háirithe dá bhaill is leocháilí. Tá lúcháir orm go bhfuil Rialtas na hÉireann ag obair le hIonad na nÉireannach chun ionad a thógáil a ligfidh dó leanúint ar aghaidh ag freastal ar riachtanais éagsúla an phobail Éireannach i Londain go ceann na mblianta.”

Leagann Éire Dhomhanda amach gníomhartha tábhachtacha le déanamh thar na earnálacha cultúir, oidhreachta, gnó agus turasóireachta chun tionchar lorg domhanda na hÉireann a mhéadú. Cuireann Éire Dhomhanda béim ar thábhacht chultúr agus ealaíon na hÉireann san airéine dhomhanda agus aithníonn sé cumhacht chultúr agus chruthaíocht na hÉireann mar chumhacht ar leith a ligeann d’Éirinn naisc a chruthú ar fud na cruinne. Tá tácaíocht chun forbairt a dhéanamh ar Ionad na nÉireannach i Londain san áireamh sa phlean Éire Dhomhanda.

Beidh Ionad na nÉireannach mar ionad cultúrtha Éireannach suaitheanta, taobh le hIonad Ealaíon na hÉireann i Nua Eabhrac agus an Centre Culturel Irlandais i bPáras a chuireann clár bliana d’ealaíontóirí Éireannacha i láthair. Chomh maith leis sin, cuirfidh sé le hobair na n-eagraíochtaí pobal eile i Londain atá an-ghníomhach ag cur ealaíon agus cultúr na hÉireann chun cinn.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service