20/11/19

Ceapachán chuig Bord Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA)

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu an DD MM 2019 go bhfuil Jane Dillon Byrne Uasal athcheaptha chuig Bord Áras Nua-Ealaíne na hÉireann. Mairfidh an ceapachán ar feadh téarma cúig bliana le héifeacht ón 14 Samhain 2019.

Ceapadh Jane Dillon Byrne Uasal chuig an mBord ar dtús an 30 Bealtaine 2014 agus athcheapadh chuig an mbord í de bhun na dTreoirlínte maidir le Ceapacháin chuig Boird Stáit.

Maidir leis an gceapachán, dúirt an tAire Madigan:

“Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Jane Dillon Byrne Uasal as a bheith athcheaptha chuig Bord Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus mo bhuíochas a chur in iúl di as a cuid saineolais agus tacaíochta a chur ar fáil don Áras i gcónaí."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service