20/12/18

Seirbhís Aeir Oileáin Árann

Tá fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne, TD inniu (20 Nollaig 2018), go bhfuil a Roinn tagtha ar chomhaontú maidir le soláthar sheirbhís aeir na nOileán Árann.

Is é an comhlacht Galway Aviation Services Limited (Aer Árann) atá roghnaithe chun seirbhís aeir a chur ar fáil d’Oileáin Árainn don tréimhse 21 Nollaig 2018 go dtí 30 Meán Fómhair 2019. Is idir na hOileán Árainn agus Aerfort Chonamara a bheidh an tseirbhís seo á reáchtáil.

Ag déanamh an fhógra seo, dúirt an tAire Stáit KyneTá mé an-sásta go bhfuil muid tagtha ar shocrú anois, go bhfuil cinnteacht ann i leith sheirbhís aeir chuig na hoileáin thar thréimhse an Nollag agus le haghaidh na míonna amach romhainn. Bhí plé leanúnach idir ionadaithe ó na hoileán agus oifigigh mo Roinne, agus ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leo as ucht a n-ionchuir. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh chomh maith le Pádraig Ó Céidigh agus le foireann Aer Árann as a dtiomantas i gcónaí don tseirbhís seo.”

Mar a fógraíodh ar 30 Samhain 2018, reáchtálfar próiseas tairisceana eile le linn thréimhse an chonartha seo d’fhonn conradh ceithre bliana a bhronnadh, agus leanfaidh an Roinn leis an idirbheartaíocht maidir leis an bpoitéinseal go gceannófaí Aerfort Chonamara.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service