04/10/19

Comhdháil Seandálaíochta chun an ceangal idir áiteanna beannaithe, an pobal agus oidhreacht a scrúdú

Tá an ceangal a bhraitheann daoine agus pobail le háiteanna beannaithe i measc na dtéamaí a bheidh faoi chaibidil ag comhdháil faoi áiteanna beannaithe atá le reáchtáil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn an 5 Deireadh Fómhair 2019.  Pléifear an tábhacht a bhaineann le hoilithreacht chomh maith.

Is í Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a chuirfidh an chomhdháil, Encountering the Sacred, the archaeology and heritage of pilgrimage i láthair i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí agus arna heagrú ag Seandálaíocht Éireann.

Le linn na comhdhála aon lae, tabharfar seandálaithe, staraithe agus saineolaithe cultúir agus oidhreachta le chéile chun an tuiscint atá ar oilithreacht trí na haoiseanna mar eispéireas spioradálta agus cultúir a phlé. Scrúdófar na comhthéacsanna seandálaíochta agus oidhreachta níos leithne a bhaineann le hoilithreacht agus an ról atá ag suíomhanna beannaithe agus séadchomharthaí maidir le meon áite agus pobail a mhúnlú.

Tá cáil ar fud an domhain ar roinnt suíomhanna oilithreachta in Éirinn ach tá go leor eile nach bhfuil eolas fúthu ach i gceantar beag amháin nó a ligtear i ndearmad ar fad agus nach dtugtar cuairt orthu ach go fíorannamh.

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD:

Tá go leor de na háiteanna ársa oilithreachta atá ar an oileán seo ar chuid de na séadchomharthaí is urramaí agus is iontaí atá faoinár gcúram. Tá siad na mílte bliain, ó bhunús na sochaí agus creidimh deasghnátha go dtí an ré na Críostaíochta sa mheánaois.

Anois go bhfuilimid ag tabhairt aghaidhe ar thodhchaí inar dóigh go mbeimid ag lorg áiteanna ciúine i gcomhair machnaimh, áineasa agus scíthe, is mór againn an dualgas atá orainn a chinntiú go ndéanfar na háiteanna seo a chosaint do ghlúnta atá le teacht.

Cuirfidh scoláirí agus cleachtóirí creidimh as Éirinn, an RA, an Eoraip agus na Stáit Aontaithe réimse leathan páipéar i láthair maidir le hoilithreacht ar fud an oileáin, an domhain agus trí na haoiseanna.

Dé Sathairn an 5 Deireadh Fómhair 2019, a bheidh an chomhdháil ar siúl sa Chlólann, Caisleán Bhaile Átha Cliath.

Chun sonraí a fháil faoi na cainteoirí, féach https://archaeologyireland.ie/encountering-the-sacred/

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service