Cultúr

Is é aidhm Rannán Ealaíon na Roinne buanna ealaíne agus cruthaitheacha na hÉireann a chur chun cinn agus a fhorbairt sa bhaile agus thar lear agus an luach a bhaineann leo ó thaobh sochaí, geilleagar agus cáil na tíre a uasmhéadú. Oibríonn an Roinn chun rochtain ar na healaíona a fheabhsú trí léiriú ealaíne, feasacht ar an gcultúr agus rannpháirtíocht sa saol cultúrtha a chur chun cinn agus a spreagadh.

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil don Chomhairle Ealaíon agus do Bhord Scannán na hÉireann agus oibríonn sí go dlúth leo d'fhonn cinnte a dhéanamh go gcuirfear straitéisí éifeachtacha cuí i bhfeidhm do na healaíona i gcomhpháirtíocht le pobal na n-ealaíon agus le tionscal na scannán. Déanann Aonad Cultúr Éireann na Roinne Ealaíona agus Ealaíontóirí  na hÉireann a chur chun cinn thar lear.

Aithníonn an Roinn oidhreacht bhreá ealaíne agus chultúrtha na tíre tríd an mbonneagar caipitil a chur ar fáil do na Forais Chultúir Náisiúnta, a gcuid gníomhaíochtaí laethúla a mhaoiniú agus tacaíocht airgeadais a sholáthar do thionscadail a thacaíonn le bonneagar cultúrtha na hÉireann.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service