03/07/15

Cultúr Éireann

Culture Ireland artists for Edinburgh

 

Tá Cultúr Éireann, rannóg de chuid na Roinne, freagrach as cur chun cinn ealaíona na hÉireann ar fud an domhain.

Tugann Cultúr Éireann an deis agus an tacaíocht d’ealaíontóirí agus do chuideachtaí as Éirinn chun a saothair a chur i láthair ag taispeántais, féilte, ionaid agus margaí ealaíon tábhachtacha idirnáisiúnta. Tacaíonn Cultúr Éireann le healaíontóirí ar fud réimse leathan de na healaíona, lena n-áirítear na hamharcealaíona, amharclannaíocht, litríocht, ceol, damhsa, ceoldrámaíocht agus scannán.

Tá tuilleadh eolais ar Chultúr Éireann agus ar a chlár deontais ar fáil ar www.cultureireland.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service