03/07/15

Tionscadail agus Cláir

Tionscadail agus Cláir

Tá an tAonad Ealaíon, Scannán agus Infheistíochta freagrach as roinnt Tionscadail agus Cláir a riaradh nó as a bheith rannpháirteach iontu. Áirítear orthu seo:

  • Scéimeanna Tacaíochta Caipitil agus maoiniú d’Eagraíochtaí Ealaíon agus Cultúir;
  • Scannáin lena n-áirítear Alt 481 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Scéim Faoisimh Cánach Scannán);
  • Ealaín Phoiblí

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service