26/03/18

Scéimeanna Tacaíochta Caipitil agus maoiniú d’Eagraíochtaí Ealaíon agus Cultúir

Díríonn Fo-cheannlíne Forbartha agus Bhonneagar Cultúrtha na Roinne ar mhaoiniú deontais chaipitil a sholáthar d'áiseanna ealaíon agus cultúrtha éagsúla. Déantar maoiniú a riaradh trí iarratais a fhaightear le haghaidh Scéimeanna Deontais agus iarratais ar mhaoiniú deontais ad hoc sonracha a fuarthas.

 

Is iad príomhthairbhithe mhaoiniú an deontais seo:

  • na hInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta; deontais a bhronnadh chun tionscadail uasghrádaithe tógála/trealaimh a dhéanamh agus saothair ealaíne a fháil;
  • eagraíochtaí ealaíon agus cultúir eile ar ar bronnadh maoiniú trí scéimeanna deontais agus ar bhonn iarratais ad hoc;
  • an Scéim Chaipitil Ceoil arna fheidhmiú ag Music Network [1];
  • deontas caipitil bliantúil chun Amharclann na Mainistreach.

[1] Cuireann an Scéim Chaipitil Ceoil, arna thacú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus á bhainistiú ag Music Network, maoiniú ar fáil chun uirlisí ceoil a cheannach do ghrúpaí neamhghairmiúla agus ceoltóirí gairmiúla. Is é Music Network gníomhaireacht náisiúnta turasóireachta agus forbartha ceoil na hÉireann, agus bunaíodh é i 1986 le the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon.

Scéimeanna Caipitil atá ar fáil faoi láthair féach: https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/

Tá liosta de na Scéimeanna roimhe seo a bhí ar siúl ag an Roinn agus na deontais rathúla ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/previous-schemes/

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service