08/07/15

Liosta de Thionscadail Rathúla ACCESS

 

 • Abbeyfeale Riveroak Theatre Complex, Co. Luimnigh €127K
 • Allihies Mine Museum, Na hAilichí, Corcaigh €159K
 • Ionad Ealaíon, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall €2.539M
 • Ballyfermot Arts Renaissance, Baile Átha Cliath €508K
 • Ballykeeffe Quarry Amphitheatre, Cill Chainnigh €89K
 • Sinéadh le hIonad Paróiste na Banóige, Luimneach €69K
 • Ionad Ealaíon Bhré, Co. Chill Mhantáin €1.778M
 • Carnegie Arts Centre, Neidín, Co. Chiarraí €755K
 • Centre for Contemporary Visual Arts, Ceatharlach €3.174M
 • Músaem Cathrach, An Póirse Caoch, Gaillimh €3.047M
 • Clifden Art Space, Co. na Gaillimhe €127K
 • Community Arts Resource Centre, Fearna, Co. Loch Garman €53K
 • Daghdha Dance Company, Luimneach €851K
 • Damhsa na Bóinne, Ráth Chairn, Co. na Mí €102K
 • Dean Crowe Theatre, Baile Átha Luain, Athfhorbairt €216K
 • Dundalk Town Hall Theatre & Basement Gallery, Athfhorbairt €2.539M
 • Dundrum Town Centre Theatre, Baile Átha Cliath €76K
 • St. Flannan's Cathedral Project, Cill Dalua €89K
 • Garter Lane Arts Centre, Port Láirge €686K
 • Greencastle Maritime Museum, Co. Dhún na nGall €95K
 • International Folk Music Centre, Inis €2.539M
 • Ionad Ealaíona Béal an Mhurithead Teo, Co. Mhaigh Eo €1.016M
 • St. John's Theatre & Arts Centre, Lios Tuathail €15K
 • Joseph's Secondary School Cultural Centre, Sráid na Cathrach, Co. an Chláir €127K
 • KCAT - Art & Study Centre, Cill Chainnigh €616K
 • Kino Cinema, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo €44K
 • Liberty Corner Project, Baile Átha Cliath €2.832M
 • Lismore Heritage Centre Museum, Co. Phort Láirge €140K
 • Little Theatre, An Guaire, Co. Loch Garman €368K
 • Market House, Monaghan Arts & Cultural Venue €736K
 • Martin Valley Sculpture Park, Corcaigh €444K
 • Millbank Theatre, Athfhorbairt, An Ros, Co. Bhaile Átha Cliath €571K
 • Ionad Ealaíon na hUaimhe €2.92M
 • Newbury House, Baile na mBocht, Corcaigh - Performance Arts Facility €292K
 • Old Court House, An Tulach, Co. an Chláir €98K
 • Sligo County Museum €2.92M
 • The Boyne Room Museum, Grange Castle, An Ghráinseach, Éadan Doire €889K
 • The Courthouse Arts Centre, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma €3.174M
 • The Courthouse Studios & Gallery, Inis Diomain €762K
 • The Gate Theatre, Baile Átha Cliath €2.159M
 • The Mall Arts Centre, Eochaill €825K
 • The Stable Artists Studios, An Tulach, Co. an Chláir €571K
 • Thurles Civic Centre, Co. Thiobraid Árann €2.92M
 • Wexford County Museum €1.651M

 

 

Liosta de Thionscadail Rathúla ACCESS 2

Tionscadal

Leithroinnt

An Clár 812,500
Aras an Oidhreacht, Rinn na Spáinneach, An Clár 312,500
Leabharlann Chuimhneacháin Sweeney, An Clár 500,000
Corcaigh 4,540,000
An Mhonarcha Náisiúnta Dealbh, Corcaigh 450,000
Ionad Cultúrtha Bhearna na Sceiche, Maigh Cromtha, Corcaigh 30,000
Graffiti Theatre, Corcaigh 250,000
Firkin Crane, Corcaigh 100,000
Everyman Theatre, Corcaigh 500,000
Cork Arts Theatre 150,000
Glen Theatre, Bántír, Corcaigh 20,000
Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí 1,500,000
Halla Pobail an Leathfhearainn 20,000
Ionad Deoise Chluana 20,000
Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí, An Sciobairín, Corcaigh 1,500,000
Dún na nGall 185,000
An Grianán, Dún na nGall 65,000
Abbey Theatre, Dún na nGall 100,000
Halla Baile Leghawney 20,000
Baile Átha Cliath 7,780,000
Stiúideonna Ealaíontóirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Naomh Pádraig, Teach Chuilín, Sráid Bhaile Coimín & Sráid Buckingham, Baile Átha Cliath 600,000
Filmbase, Baile Átha Cliath 362,500
Gailearaí Grianghrafadóireachta, Baile Átha Cliath 437,500
Institiúid na Scannán, Éire, Baile Átha Cliath 550,000
Create, Baile Átha Cliath 300,000
Project Arts Centre, Baile Átha Cliath 60,000
Fossetts Circus, Baile Átha Cliath 200,000
The Ark Cultural Centre, Baile Átha Cliath 20,000
RHA 1,750,000
Draiocht Theatre, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 400,000
Smock Alley Theatre 1,800,000
Focus Theatre 1,300,000
Gaillimh 2,370,000
Solas Picture House, Gaillimh 2,000,000
Druid Theatre, Gaillimh 350,000
Teach Ceol, Rinn Mhaoile, Gaillimh 20,000
Ciarraí 2,195,000
Siamsa Tíre, Trá Lí, Ciarraí 400,000
St. Johns, Lios Tuathail, Ciarraí 70,000
Caherciveen Community Resource Centre, Ciarraí 25,000
Teach Siamsa Finuge & Teach Siamsa na Carraig, Ciarraí 200,000
An Daingean Boatyard Arts & Cultural Centre, Ciarraí 1,500,000
Cill Chainnigh 2,250,000
Kilkenny Integrated Cultural Facility 2,000,000
Watergate Theatre, Cill Chainnigh 100,000
Castalia Arts Centre, Camphill, Cill Chainnigh 150,000
Liatroim 425,000
Leitrim Sculpture Centre 425,000
Luimneach 1,342,000
Belltable Arts Centre, Luimneach 882,000
St. Johns Square, Luimneach 460,000
Laois 80,000
Dunamaise Theatre, Port Laoise, Laois 80,000
Longfort 250,000
Backstage Theatre, Longfort 250,000
1,400,000
Cartlann Institiúid na Scannán, Éire, Dún Dealgan 650,000
An Táin Town Hall, Dún Dealgan, Lú 150,000
Droichead Arts Centre, Dún Dealgan, Lú 600,000
Maigh Eo 350,000
Kiltimagh Town Hall Theatre, Maigh Eo 300,000
Linenhall Arts Centre, Maigh Eo 50,000
Muineachán 65,000
Castleblaney Arts Centre, Muineachán 45,000
Scotshouse, Muineachán 20,000
Uíbh Fhailí 2,000,000
Leabharlann & Ionad Ealaíon Thulach Mhór, Uíbh Fhailí 2,000,000
Ros Comáin 1,000,000
Ionad Ealaíon Ros Comáin 1,000,000
Sligeach 1,750,000
Niland Model Arts Centre 1,750,000
Tiobraid Árann 75,000
Tipperary Excel, Baile Thiobraid Árann 75,000
Port Láirge 1,175,500
Theatre Royal, Port Láirge 937,500
Waterford Healing Arts Trust 238,000
An Iarmhí 740,000
Ionad Ealaíon an Mhuilinn Chearr, An Iarmhí 100,000
Midland Dance Laboratory 640,000
Loch Garman 1,215,000
Duncannon Fort, Loch Garman 375,000
Ionad Ealaíon Loch Garman 800,000
Halla Baile Choill an Hóraigh 20,000
St. Michaels Hall 20,000
Iomlán 32,000,000

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service