03/07/15

Forais Chultúrtha

National Library of Ireland

Féachann Aonad na bhForas Cultúrtha de chuid na Roinne le timpeallacht a chruthú ina bhféadfaidh na Forais Chultúrtha Náisiúnta dul i dtreis trí acmhainní airgeadais agus an creat polasaí iomchuí a chur ar fáil dóibh.

Is iad na Forais Chultúrtha Náisiúnta:

An Chartlann Náisiúnta Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann Sráid Chill Dara, BÁC 2

lena n-áirítear An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill, BÁC 2

Ard-Mhúsaem na hÉireann a áiríonn:

An Músaem Seandálaíochta agus Staire, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, An Músaem ar Stair an Dúlra, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Músaem na nEalaíon Maisiúil agus Stair, Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, BÁC 7, Músaem Shaol na Tuaithe, Páirc Thurloch, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann Cearnóg Mhuirfean Thiar Baile Átha Cliath 2

Leabharlann Chester Beatty Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann An tOspidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8

An Ceoláras Náisiúnta Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

Áiléar Crawford, Corcaigh Plás Emmet, Corcaigh

Déileálann na forais féin leis na saincheisteanna a bhaineann le bainistiú laethúil na bhForas Cultúrtha Náisiúnta; is ábhar don Roinn na gnóthaí a bhaineann leis an bpolasaí ginearálta faoina n-oibríonn siad agus soláthar acmhainní airgeadais i leith na ngnóthaí sin.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service