03/07/15

Comhairle na bhForas Cultúrtha Náisiúnta

Is comhlacht reachtúil é Comhairle na nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta a bunaíodh faoin Acht um Chiste Oidhreachta, 2001.

Is é cuspóir na Comhairle

  • éascaíocht a dhéanamh ar thiomsú thallann, thaithí agus fhís Stiúrthóirí na bhForas Cultúrtha Náisiúnta, chun an leas cultúrtha náisiúnta a chur chun cinn agus
  • moltaí a dhéanamh don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi ábhair a mholtar a cheannach leis an gCiste Oidhreachta i ndáil le cúig fhoras incháilithe, dá bhforáiltear faoi alt 2(1) den Acht um Chiste Oidhreachta, 2001.

Is iad seo a leanas baill na Comhairle:

Stiúrthóir, an Chartlann Náisiúnta
Stiúrthóir, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Stiúrthóir, Ard-Mhúsaem na hÉireann
Stiúrthóir, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Stiúrthóir, an Chomhairle Ealaíon
Príomhfheidhmeannach, an Chomhairle Oidhreachta
Stiúrthóir, Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann
Stiúrthóir, an Ceoláras Náisiúnta
Stiúrthóir, Leabharlann Chester Beatty
Stiúrthóir Ealaíne, Amharclann na Mainistreach
Stiúrthóir, Áiléar Crawford

Déan teagmháil le: Cal McCarthy, Rúnaí, CNCI, Tithe an Rialtais, An Bóthar Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí

Seoladh Ríomhphoist: aoife.osullivan@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service