03/07/15

Líon na gCuairteoirí

Líon na gCuairteoirí ar na Forais Chultúrtha Náisiúnta

Forais Chultúrtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
An Chartlann Náisiúnta 18,200 15,242 13,907 13,652 12,987 11,725 11,815 8,746
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 138,809 185,591 206,342 181,152 260,152 270,394 248,836 247,242
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Seandálaíocht agus Stair 380,547 370,965 366,201 402,582 409,275 404,229 447,137 479,261
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Na hEalaíona Maisiúla agus Stair 313,790 258,822 295,488 271,309 251,226 243,172 295,820 411,391
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Stair an Dúlra* n/a 253,597 289,172 290,927 284,323 300,272 320,528 317,269
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Músaem Shaol na Tuaithe 98,523 114,343 108,785 99,682 99,358 109,000 119,839 107,855
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann 742,332 782,469 736,855 624,412 660,486 640,824 593,183 755,577
Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 417,706 418,977 362,955 63,642** 121,221** 306,662 485,702 584,856
An Ceoláras Náisiúnta 342,568 318,667 293,639 322,222 315,508 329,659 321,585 312,339
Leabharlann Chester Beatty 218,338 206,653 247,729 255,704 250,659 304,119 343,929 371,211
Áiléar Crawford 167,485 188,823 188,131 190,217 177,409 163,887 175,902 178,302

** Athraíodh Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ón Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, go hArdán Phort an Iarla i gcomhair oibreacha athchóirithe ó Shamhain 2011 go dtí Deireadh Fómhair 2013.* Bhí an Músaem Náisiúnta ar Stair an Dúlra dúnta ó mhí Iúil 2007 go dtí Aibreán 2010.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service