03/07/15

Deontais agus Maoiniú

Chomh maith le bheith ag riar an mhaoinithe a chuirtear ar fáil do na Forais Chultúrtha Náisiúnta, déanann Aonad na bhForas Cultúrtha an riarachán ar na deontais agus maoiniú eile a chuirtear ar fáil d'fhorais chultúrtha níos lú.  Tá an maoiniú seo liostaithe faoi fho-mhírcheann Mhaoiniú na dTionscadal Cultúrtha.

Tá na sonraí a bhaineann le tionscnaimh mhaoiniúcháin eile faoi iamh freisin, lena n-áirítear Scéim na Músaem Áitiúil agus Réigiúnach, Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann agus an Scéim um Inaistritheacht na mBailiúchán.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service