03/03/20

Comhoibriú le Tuaisceart Éireann

I rith 2020, Oibríonn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim de thacaíocht maoiniúcháin do Thionscadail a fhéachann chun ealaíona, cultúr, ceol, scannán nó oidhreacht Oileán na hÉireann ar bhonn Thuaidh/Theas a fheabhsú, a cheiliúradh nó a chomóradh.

Ní mór go mbeadh tionscadail a mhaoinítear faoin scéim seo cruthaitheach agus nuálach agus ar shamplaí de thionscadail a bhféadfaí breithniú a dhéanamh orthu do mhaoiniú faoin scéim, gan iad a bheith teoranta díobh, tá tionscadail a bhainfeadh an méid seo a leanas amach:

  • Comhoibriú agus comhthionscnaimh idir eagraíochtaí agus institiúidí a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas;
  • Turasóireacht chultúrtha a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas;
  • Soláthar cláir fhor-rochtana chultúrtha a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas.

Tá sonraí maidir le scéim na bliana seo le fáil anseo. Bain úsáid, le do thoil, as an bhfoirm iarratais atá ar fail

Foirm Iarratais - Leagan Word

Foirm Iarratais - Leagan PDF

Leithdháileadh 2019

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service