03/07/15

Treoirlínte Ginearálta maidir le Maoiniú do Thionscadail Chultúrtha

Ginearálta

Comhlíonann tionscadail a mhaoinítear faoi fho-mhírcheann A6 riachtanas cultúrtha ar leith agus tacaíonn siad le sprioc ardleibhéil na Roinne maidir le rochtain a fheabhsú ar na hearnálacha ealaíon, cultúir agus scannán agus le haitheantas a thabhairt do ról sóisialta agus eacnamaíoch na n-earnálacha sin in Éirinn.

Cuireann na tionscadail go mór le forbairt agus le cur chun cinn thurasóireacht chultúrtha na hÉireann, chun leasa an turasóra baile agus eachtrannaigh araon agus is gné thábhachtach iad de chur i gcrích na gceangaltas turasóireachta cultúrtha i gClár an Rialtais.

Tá sonraí maidir le maoiniú faoin gClár seo roimhe seo le feiceáil san iatán thíos:

Clár A6 2019

Fo-Mhírcheann A6 2018

Fo-Mhírcheann A6 2017

Fo-Mhírcheann A6 2016

Fo-Mhírcheann A6 2015

Fo-Mhírcheann A6 2014

Fo-Mhírcheann A6 2013 (16 kb)

Fo-Mhírcheann A6 2012 (16 kb)

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service