03/03/20

Scéim um Inaistritheacht na mBailiúchán

Tá Scéim um Inaistritheacht na mBailiúchán á reáchtáil ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun tacú le rochtain réigiúnach agus áitiúil níos fearr ar ábhar na mBailiúcháin Náisiúnta. Toisc nach féidir leis na Forais Chultúrtha Náisiúnta a mbailiúcháin iomlána a thaispeáint ag aon am amháin, is é aidhm na scéime seo:

  • Cuidiú le nithe ó na Bailiúcháin Náisiúnta a chur ar taispeáint don phobal ar bhonn níos leithne;
  • Taispeáint píosaí ó na Bailiúcháin Náisiúnta a bhfuil suim sonrach ag pobail áitiúla agus réigiúnacha iontu a éascú do na pobail sin; agus
  • Taispeáint déantáin chultúrtha agus taispeántais a bhaineann leo a éascú lasmuigh de na hionaid uirbeacha i limistéir thuaithe.

Seo a leanas na cineálacha tionscadal a bhreithneofar faoin scéim:

  • Íoc na gcostas a bhaineann le píosaí ó na Bailiúcháin Náisiúnta a iompar chuig/ó foras réigiúnach/áitiúil; nó/agus
  • Íoc an chostais a bhaineann le píosaí ón mBailiúchán Náisiúnta a chur faoi árachas fad is atá siad á n-iompar chuig/ó foras réigiúnach/áitiúil; nó/agus
  • Íoc na gcostas a bhaineann le píosaí ó na Bailiúcháin Náisiúnta a chur ar taispeáint i bhforais réigiúnacha/áitiúla.

Tá sonraí maidir le scéim na bliana seo le fail anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service