03/03/20

Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach

Reáchtálann an  Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltacht Scéim tacaíochta maoiniúcháin do mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha chun margaíocht na n-institiúidí seo a fheabhsú agus a chur chun cinn, agus chun cur le cláir atá bunaithe chun daoine aosta, daoine óga agus daoine atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta a mhealladh chun cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí seo. Tá tacaíocht tugtha faoin scéim seo freisin d'imeachtaí cultúrtha a reáchtáiltear sna músaeim chun cuairteoirí áitiúla agus turasóirí a mhealladh agus/nó chun na músaeim a chur chun cinn mar lárionaid do phobail áitiúla.

Cuirtear deontais ar fáil d'oibreacha caipitil a chuireann feabhas ar áiseanna taispeántais/léirithe laistigh den mhúsaem nó a chuireann rochtain ar an músaem chun cinn. An cuspóir is ea ciste a thionscnamh a bheidh ina gcabhair d'iarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus speisialaithe chun cion oibre a dhéanamh a thacóidh le creatlach agus le ciall na nDeich mBliana den Chomóradh, trí chlár taispeántais a eagrú do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon.

Cuidíonn an maoiniú a chuirtear ar fáil faoin Scéim chun sainriachtanas cultúrtha a chomhlíonadh agus ní mór go dtacódh sé leis an Roinn i gcur i gcrích a haidhme cumas ealaíonta agus cruthaitheach na hÉireann a chothú agus a fhorbairt agus feabhas a chur ar rochtain ar na healaíona, na forais chultúir, an t-infreastruchtúr ealaíon réigiúnach agus an turasóireacht chultúrtha ar fud na tíre, i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus áitiúla agus le comhpháirtithe eile.

Áiríonn tionscadail a mheastar i gcomhair maoinithe faoin scéim na tionscadail a chomhlíonann an méid seo a leanas, gan iad a bheith teoranta dóibh:

  • Cuireann le soláthar cultúrtha an Mhúsaeim;
  • Spreagann rochtain níos fearr ar an Músaem;
  • Cuireann comhoibriú agus comhthionscadail idir músaeim/eagraíochtaí/institiúidí incháilithe chun cinn;
  • Cuireann úsáid na Músaem mar acmhainní turasóireachta ina gceantar nó ina réigiún áitiúil chun cinn;
  • Méadaíonn líon na gcuairteoirí chuig an Músaem;

Tá sonraí maidir le scéim na bliana seo le fáil anseo. Bain úsáid, le do thoil, as an bhfoirm iarratais atá ar fail.

Foirm Iarratais - Leagan Word

Foirm Iarratais - Leagan PDF

Leithdháileadh 2019

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service