04/03/20

Féilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar Scála Beag

Le linn 2020 beidh ciste ar bun ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta d’Fhéilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar Scála Beag chun tacú le sprioc ardleibhéil na Roinne maidir le rochtain a fheabhsú ar na hearnálacha ealaíon, cultúir agus scannán agus le haitheantas a thabhairt do ról sóisialta agus eacnamaíoch na n-earnálacha sin in Éirinn.

Foirm Iarratais - Leagan Word

Foirm Iarratais - Leagan PDF

Ciste 2020 I gcomhair feilte agus scoileanna samhraidh aitiula ar scala beag

Féilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar Scála Beag Leithdháileadh 2019

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service