07/08/15

Cathair Náisiúnta an Chultúir

Bronnadh ainmniúchán Céad Chathair Náisiúnta an Chultúir don bhliain féilire 2014 ar Chathair Luimnigh. Ba é Jimmy Deenihan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,, a rinne an t-ainmniúchán ar an 3 Iúil 2012. Ba é cuspóir Thionscnamh Chathair Náisiúnta an Chultúir clár imeachtaí cultúrtha agus rannpháirtíochta a chur i gcrích i gcathair ar feadh bliana, a mbeadh tionchar dearfach fadtéarmach aige freisin. Thug Tionscnamh Chathair Náisiúnta an Chultúir ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon, údaráis áitiúla agus grúpaí cathartha, atá ag obair i gcathair in éineacht, le chéile trí fhéilire imeachtaí a leagan amach.  Chuir an féilire sin i láthair gach a bhí ar fáil sa chathair ó thaobh na n-ealaíon agus an chultúir.

 

Preasráiteas ón 3 Iúil 2012

Cinn an Chomhaontaithe

Comhaontú seirbhíse

Imeachtaí Idirnáisiúnta - Luimneach, Cathair Náisiúnta an Chultúir

An Clár 'Déanta i Luimneach' - Luimneach, Cathair Náisiúnta an Chultúir

Scéim Oidhreachta agus Choimisiúnaithe - Luimneach, Cathair Náisiúnta an Chultúir

Aguisín leis an gComhaontú Seirbhíse d'Oidhreacht agus Coimisiúnú

Teastas agus Sceideal na Sonrasc

Aguisín 4 Soláthar

Sceideal Íostarraingt Mhír 9 den Chomhaontú Seirbhíse

Ciorclán Uimh. 17/2010 Riachtanais do Dheontais agus do Dheontais i gCabhair 

Íocaíochtaí Iomlána arna miondealú de réir Srutha Caiteachais - Luimneach, Cathair Náisiúnta an Chultúir

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service