03/07/15

Tionscadail agus Cláir

Tá Aonad na bhForas Cultúrtha freagrach as roinnt Tionscadal agus Clár a riar.  Áirítear orthu sin:

  • Faoiseamh Cánach do Thabhartais Oidhreachta
  • An Ciste Oidhreachta
  • Músaeim Ainmnithe
  • Easpórtáil Earraí Cultúrtha
  • Oíche Chultúir

Feidhmíonn an Roinn mar Thaisclann An Fhardail Náisiúnta ar Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service