03/07/15

Músaeim Ainmnithe

Faoi Alt 68 (2) den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997, féadfaidh Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann, le toiliú an Aire, músaeim áitiúla a ainmniú mar áiteanna iomchuí chun aire a thabhairt do réada seandálaíochta, atá faoi úinéireacht an Stáit agus mbeadh spéis áitiúil seachas náisiúnta iontu.

Tá stádas ainmnithe faighte ag na músaeim seo a leanas:

Músaem Chontae Cheatharlach

Músaem Chontae an Chabháin

Músaem Chontae an Chláir

Músaem Poiblí Chorcaí

Músaem Chontae Dhún na nGall

Músaem Chontae Chiarraí

Músaem Cathrach na Gaillimhe

Músaem Luimnigh

Músaem Chontae Lú, Dún Dealgan

Músaem Chontae Mhuineacháin

Músaem Chontae Thiobraid Árann Theas

Músaem Taiscí Phort Láirge

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service