05/05/16

Stádas Idirnáisiúnta do Pháirc Spéir Dhorcha faighte ag Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Tá stádas Órga Idirnáisiúnta mar Pháirc Spéir Dhorcha bronnta ag an International Dark-Sky Association ar Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich & Limistéar Nádúrtha Néifinne - ar a dtabharfar Páirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha Mhaigh Eo.

Tá iomrá ar Chontae Mhaigh Eo as an tírdhreach creagach gan mhilleadh ar imeall chósta Eorpach an Atlantaigh Fhiáin. Is onóir é an rangú Órga nach mbronntar ach ar na háiteanna a bhfuil na spéartha is dorcha agus na hoíchedhreacha is áille iontu. Cuireann an t-aitheantas seo leis an “eispéireas 360 céim” atá le fáil sa réigiún seo.

Is é seo an chéad ghradam do Pháirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha in Éirinn agus is iontach an t-aitheantas é ar spéartha ghlana an réigiúin, rud a chuireann leis na tírdhreacha faoi chosaint agus na réigiúin fhiáine atá ann cheana féin. Is é seo an dara háit in Éirinn atá ainmnithe mar Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta. Ba é Anaclann Spéir Dhorcha Idirnáisiúnta Chiarraí i gContae Chiarraí an chéad cheann.

“Is iontach go deo an toradh é fógra an lae inniu do spéartha dorcha agus don fhorbairt eacnamaíoch faoin tuath in Éirinn,” a dúirt Stiúrthóir Feidhmeach an International Dark-Sky Association, J. Scott Feierabend. “In éineacht le Contae Chiarraí, is áit é Contae Maigh Eo ina bhfuil dorchadas nádúrtha ar fáil ag an bhfiadhúlra agus daoine araon.”

Cuimsíonn Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich agus Limistéar Nádúrtha Néifinne 110 ciliméadar cearnach de bhratphortach agus coillte sléibhtiúla.  Tá na suíomhanna féachana do réalteolaithe ar cuairt ainmnithe agus grádaithe de réir éascaíocht rochtana agus na háiseanna atá ar fáil. I measc na suíomhanna féachana aitheantais atá ann tá Clárchosán an Chloiginn, Both Leitir Caoin agus Ionad Cuairteoirí Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, ina bhfuil áiseanna léirmhínithe agus páirceála den scoth.

“Is mór an onóir do Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich agus Limistéar Nádúrtha Néifinne é go bhfuil Stádas Idirnáisiúnta Órga mar Pháirc Spéir Dhorcha bainte amach anseo”, arsa Bainisteoir Réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, William Cormacan. “Táimid go hiomlán tiomanta dár spéartha dorcha a chaomhnú agus is mór an spreagadh é na deiseanna go léir a bheidh ann mar gheall ar an gcreidiúnú seo do thurasóireacht agus ghnóthais sa cheantar, agus don pháirc féin.”

Tagann ainmniú Spéir Dhorcha Mhaigh Eo sna sála ar thréimhse fhada suirbhéireachta ar spéir na hoíche agus monatóireacht ar cháilíocht ag mic léinn as Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo.  Fuarthas cuidiú ón Ollamh Brian Espey as Roinn Réaltfhisice Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus mar thoradh ar an taighde bhí pobail i mBaile Uí Fhiacháin, Baile Chruaich agus An Mhala Raithní ag comhoibriú le Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Coillte, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo agus Club Réalteolaíochta na Gaillimhe. Bhunaigh an grúpa an coiste stiúrtha “Cairde Spéartha Dorcha Mhaigh Eo” agus chuir siad an an t-iarratas ar stádas spéir dhorcha isteach níos luaithe i mbliana.

“Tá lúcháir an domhain orainn go bhfuair muid an gradam. Bhí go leor páirtithe páirteach sa tionscadal seo agus is é an chéad cheann den sórt é idir Páirc Náisiúnta, Coillte agus pobail mháguaird,” a dúirt Bainisteoir an Tionscadail, Georgia MacMillan. “Is inspioráideach iad spéartha na hoíche anseo agus is fiú iad a chosaint do na glúine atá le teacht.  Táthar ag súil go dtarraingeofar aird ar an gceantar mar gheall ar an ngradam seo, ní amháin i réimse na turasóireachta ach freisin ó thaobh an tionchar atá ag truailliú solais ar ár dtimpeallacht agus ar an mbithéagsulacht.”

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo tiomanta do shoilse a thacaíonn le spéartha dorcha a úsáid sa cheantar agus tá siad ag obair le Cairde Spéartha Dorcha Mhaigh Eo chun truailliú solais a laghdú áit is féidir.

Tá roinnt ócáidí spreagúla beartaithe cheana féin ag Páirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha Mhaigh Eo sna míonna amach romhainn, lena n-áirítear Féile Spéir Dhorcha Mhaigh Eo, a bheidh ar siúl ón 28-30 Deireadh Fómhair. Fógrófar seoladh foirmeálta gan mhoill agus beidh sceideal iomlán imeachtaí agus cláir oideachais spéir dhorcha ar fáil ó Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich.

 

Críoch

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service