17/05/16

BioBlitz, Féile Fiadhúlra ar Inis Mór le AranLIFE: 10 -12 Meitheamh 2016

Tá am an BioBlitz buailte linn arís, i mbliana tá an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ag reachtáil BioBlitz oileán idir cúig cinn de na hoileáin amach ón gcósta le fáil amach cé acu atá in ann an méid is mó speiceas fiadhúlra a thaifead i dtréimhse 24 uair an chloig.  Tá Inis Mór ar cheann de na hoileáin a bhéas páirteach ann agus le linn deireadh seachtaine 10-12ú Meitheamh 2016 tabharfaidh glac saineolaithe cuairt ar an oileán.

Tabharfaidh AranLIFE cúnamh don Ionad Sonraí leis an imeacht uilig a reachtáil agus ba cheart go léireodh an taifead an meascán iontach speiceas i dtírdhreach feirme agus cósta an oileáin. Le linn an Bioblitz reachtálfar an Fhéile Fiadhúlra Oileán agus beidh clár imeachtaí na féile sin feiliúnach do chuile dhuine, beidh deis ann rudaí breise a fhoghlaim faoin bhfiadhúlra agus blaiseadh a fháil de dhraíocht agus de thréithe speisialta na n-oileán amach ón gcósta.

Tá roinnt cainteanna curtha le chéile ag foireann AranLIFE a chlúdaíonn oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha an oileáin. Tá foireann AranLIFE ag oibriú i bpáirt le bunscoileanna uilig Oileán Árainn i gcomóradh thairbhe mór na feirmeoireachta ó thaobh cothabháil an fhiadhúlra shaibhir úd atá ceangailte leis na hoileáin, idir phlandaí, éanacha, féileacáin agus feithidí. Beidh siúlóid le glac feirmeoirí agus foireann AranLIFE ann, mar chuid den fhéile, le fáil amach faoin gcaoi a gcruthaíonn na córais fheirmeoireachta faoi leith atá ar na hoileáin na gnáthóga agus an bhithéagsúlacht shaibhir le tábhacht caomhnaithe atá ar na hoileáin.

Dúirt Oifigeach Eolaíocht AranLIFE, Amanda Browne: “Beidh imeachtaí eile ann; mar shampla breathnófar ar sheandálaíocht an oileáin in éineacht leis na saineolaithe áitiúla Claire Cotter agus Máirín Uí Fhatharta, beidh siúlóid le Rónán Fitzpatrick ann le breathnú ar Bheacha agus Féileacáin an oileáin, agus tá súil againn casadh le Bumbóg Oileán Árainn, bumbóg nach bhfuil ach in Oileáin Árann. Chomh maith leis sin déanfar siúlóid Ialtóige freisin agus siúlóid ceiliúr maidneachain leis an speiceas éan a thaifeadadh. Mura mbíonn fonn siúil ort beidh fístaispeántais maithe i Halla Rónáin ag AranLIFE agus INFOMAR chomh maith le taispeántas grianghraf faoi uisce ag CFT. Cuirfidh INFOMAR torthaí mapáil ghrinnill i láthair agus taispeánfaidh samplaí speiceas a fuarthas amach ó chósta Inis Mór”.

Ó thaobh cúrsaí mara de, tionólfaidh Grúpa Míol Mór agus Deilf na hÉireann ceardlann faoin gcaoi le speiceas difríocht míol mór agus deilf a chuardach agus a aithint agus pléifidh Beckey-Finn Britton, an tOifigeach Cóstaí Glan atá ag Gaillimh, na cineálacha bruscar muirí atá ag cur as d’Éirinn agus a dtionchar go háitiúil agus go náisiúnta agus céard gur féidir le daoine aonair agus pobail a dhéanamh le déileáil leis an gceist seo le fonn ár dtimpeallacht cósta a chosaint. Seo deis bhreá do dhream na háite agus do chuairteoirí le blaiseadh den oidhreacht nádúrtha speisialta atá ag an oileán a fháil agus le cúnamh a thabhairt leis an réimse mór speiceas difríocht atá san áit a thaifeadadh.

Críoch

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin togra AranLIFE - atá maoinithe faoi chlár LIFE an Aontais Eorpaigh téigh chuig: www.aranlife.ie; tá fáil ar thuilleadh eolais faoin BioBlitz ag www.bioblitz.ie.

Sonraí Teagmhála:

Amanda.browne1009@gmail.com, 083 1544832


An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service