21/06/16

Is é Bruach Sheáin, Contae Aontroma an Baile is Feistiúla in Éirinn, 2016

Buaiteoirí Uile-oileáin na hÉireann á bhfógairt ag Searmanas Bronnta i Halla Riddel, Bóthar an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste

Is é Bruach Sheain, Contae Aontroma buaiteoir iomlán chomórtas na mBailte is Feistiúla in Éirinn, 2016. Fógraíodh na torthaí inniu (an 21 Meitheamh 2016) ag searmanas bronnta i Halla Riddel, Béal Feirste.

Bhuaigh Bruach Sheáin an catagóir don Bhaile Beag is Feistiúla freisin. Bhuaigh Tír Dhá Ghlas, Contae Thiobraid Árann catagóir an tSráidbhaile is Feistiúla, bhuaigh Baile Ard Mhacha catagóir an Bhaile Mhóir is Feistiúla agus bhuaigh Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí an catagóir don Lárionad Mór Uirbeach is Feistiúla.

Thug Michael Ring, T.D., an tAire Stáit d’Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, ómós do Bhéal an Mhuirthead agus do na bailte eile ainmnithe do na gradaim. Rinne an tAire comhghairdeas leis na buaiteoirí agus ainmnithe go léir i gcomórtas na bliana seo, Tír Dhá Ghlas agus Baile an Chollaigh ach go háirithe. Dúirt sé; “Is éacht ann féin é ainmniúchán a fháil do na gradaim seo, agus is aitheantas é don iarracht mhór a dhéanann go leor leor pobail i gcomórtais SuperValu do na Bailte Slachtmhara agus na Bailte is Feistiúla.  Tar éis 21 bliain, is aitheantas mór é an comórtas uile-oileáin seo ar an mbród atá ag daoine as a bpobail féin, ar an mbealach ina nglacann oibrithe deonacha áitiúla úinéireacht ar a dtimpeallacht agus conas a n-oibríonn siad leis an timpeallacht sin a fheabhsú, don am i láthair agus don todhchaí araon.  Maith sibh, tá bhur pobail níos fearr as mar gheall ar bhur n-iarrachtaí agus bhur n-obair chruaidh, agus tá mé cinnte go bhfuil lúcháir agus bród oraibh as bheith anseo inniu.”

Bhí an méid seo le rá ag Doreen Muskett, MBE, Uachtarán Chomhairle Áiseanna Thuaisceart Éireann, an foras a d’eagraigh na gradaim: “Tá an comórtas ceaptha le haitheantas a thabhairt dóibh siúd a bhfuil bród acu as a bpobail, na daoine sin a oibríonn go dian le háit dheas a dhéanamh dá dtimpeallacht le bheith ag obair, ag maireachtáil agus ag súgradh ann. Comhghairdeas ó chroí leo siúd go léir a fuair duais i mbliana.  Bhí tasc an-deacair ag painéal na moltóirí uaisle ó thaobh na hiontrálaithe a chur i gcomparáid lena chéile agus na buaiteoirí a roghnú, rud a léiríonn a áille is atá na bailte agus na sráidbhailte atá againn anseo.  Tá lúcháir orm gur aithníodh Bruach Sheáin agus Ard Mhacha mar dhá cheann de na háiteanna is deise in Éirinn”.

Críoch

Nótaí do na hEagarthóirí

Bhunaigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus Comhairle Áiseanna Thuaisceart Éireann comórtas na mBailte is Feistiúla in Éirinn sa bhliain 1995 chun aird an phobail ar chomórtas na mBailte Slachtmhara agus comórtais “Best Kept” Thuaisceart Éireann a mhéadú, ar an mbealach sin ag feabhsú caighdeán na mbailte agus na sráidbhailte ar fud oileán na hÉireann.  Rinneadh gach iontrálaí a mharcáil ar chritéir dhiana moltóireachta, lena n-áirítear glaineacht, dealramh na bhfoirgneamh, cur i láthair na mbóithre agus áiseanna poiblí agus an timpeallacht nádúrtha.

IONTRÁLAITHE 2016

Sráidbhaile
Tír Dhá Ghlas, Co. Thiobraid Árann
Dromad, Co. Liatroma
Scarbhach, Co. Ard Mhacha

Baile Beag
Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo
An Chill, Co. Chill Dara
Bruach Sheáin, Co. Aontroma
Maigh Ratha, Co. an Dúin

Baile Mór
Ros Comáin, Co. Ros Comáin
An Cabhán, Co. an Chabháin
Ard Mhacha, Co. Ard Mhacha

Lárionad Mór Uirbeach
Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
An Ómaigh, Co. Thír Eoghain
Doire, Co. Dhoire

Seo a leanas na torthaí go léir:

An Sráidbhaile is Fearr                       –          Tír Dhá Ghlas, Contae Thiobraid Árann

Baile Beag is Fearr                             –          Bruach Sheáin, Contae Aontroma

Baile Mór is Fearr                               –          Ard Mhacha, Contae Ard Mhacha

Lárionad Mór Uirbeach is Fearr         –          Baile an Chollaigh, Contae Chorcaí

Buaiteoir Iomlán                      –          Bruach Sheáin, Contae Aontroma

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service