05/04/19

Tacaíocht do Ghaeltacht Dhún na nGall agus deontas fógraithe do CLG na nDúnaibh

Ós cionn €70,000 ceadaithe ag an Aire Stáit don chlub

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, 5 Aibreán, go bhfuil deontas suas le €70,992 ceadaithe aige do CLG na nDúnaibh le cur ar a chumas athchóiriú agus uasdátú a dhéanamh ar an gclubtheach acu.

Leis an uasdátú seo, tá i gceist ag an gCumann go mbeadh áit tarraingteach agus mealltach ar fáil do pháistí agus do dhaoine fásta chun cur lena gcuid Gaeilge i bhfoirgnimh atá compordach, te agus sábháilte. Beidh deis acu anois, i gcomhar le Coiste Pleanála Thuaisceart Dhún na nGall agus le Céim Aniar, an Ghaeilge agus gnéithe eile den chultúr a chur chun cinn go héifeachtach i dtimpeallacht nua-aimseartha agus dearfach.

“Tá an-áthas orm an deontas seo a cheadú don chumann gníomhach seo,” a dúirt an tAire Stáit Kyne. “Dar ndóigh, tá mo Roinnse ag obair i gcaitheamh an ama chun a chinntiú go bhfuil comhtháthú ann idir eagraíochtaí áitiúla, feidhmiú na bpleananna teanga agus feidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Is sa chomhthéacs sin gur thapaigh muid an deis an comhtháthú seo a dhaingniú i leith CLG na nDúnaibh.”

Lean sé air ag rá go raibh sé ag súil le go mbeadh an deontas seo ina chúnamh don Chumann agus iad ag iarraidh deiseanna úsáide agus leanúnachas a chruthú do na páistí chun gur féidir leo an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den chóras oideachais.

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.14, 2.21 agus 2.22 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service