13/05/20

Tá Coillte agus an Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag baint úsáide as teicneolaíocht nuálach drón le tinte foraoise agus fiáine a thuar, a bhrath agus a throid le linn an tséasúir ardriosca

  • Déanfaidh teicneolaíocht dróin suirbhéanna ar cheantair le haghaidh tinte agus tacóidh sí le comhraiceoirí dóiteáin ar an talamh
  • Clár le rolladh amach i réigiúin Bhaile Átha Cliath, Chill Mhantáin agus Lár na Tíre atá i mbaol mór dóiteáin

 

Coillte, Cuideachta foraoiseachta tráchtála leath-stáit na hÉireann agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ón Roinn Cultúir, Oidehreachta agus an Gaeltacht atá freagrach as Páirceanna Náisiúnta agus Tearmainn Dúlra faoi úinéireacht an stáit, ag dul i gcomhpháirtíocht le leathadh tinte foraoise agus fiáine a chomhrac trí theicneolaíocht drón nuálach a úsáid.

Is í seo an dara bliain a úsáidfear an teicneolaíocht chun monatóireacht a dhéanamh ar ‘spotaí teo’ ainmnithe ar fud réigiúin i mBaile Átha Cliath, Chill Mhantáin agus Lár na Tíre.

Trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht úrscothach seo is féidir leis na drones a bheith ina súile do chomhraiceoirí dóiteáin sna spéartha, ag cuidiú leis an gcomhshaol a chosaint agus ag sábháil beatha.

Dúirt Josepha Madigan, An tAire Roinn Cultúir, Oidehreachta agus an Gaeltacht, TD: "Chomh maith le drochthionchar áitiúil a bheith aige ar fhlóra agus fána, tá tinte go háirithe meargánta toisc go gcuireann sé brúnna breise gan ghá ar ár seirbhísí éigeandála a bhfuil a gcuid seirbhísí ríthábhachtach chun an paindéim COVID-19 a bhainistiú. Sa chomhthéacs seo, tá lúcháir orm go bhfuil Coillte ag teacht linn sa tionscnamh seo chun cabhrú le leathadh tinte foraoise agus cnoic a chomhrac le linn na tréimhse ardriosca seo.

"Ní feiniméan nádúrtha in Éirinn tinte fiáine; is é an príomhdhúshlán baill an phobail, lena n-áirítear úinéirí talún, feirmeoirí agus úsáideoirí áineasa talún atá inrochtana go poiblí, a spreagadh chun gníomhú go freagrach i gcónaí, a bheith aireach ar a sábháilteacht féin agus ar shábháilteacht daoine eile, a bheith aireach ar an ngá atá le maoin a chosaint, faoi úinéireacht phoiblí agus faoi úinéireacht phríobháideach, agus luach ár n-oidhreachta nádúrtha a thuiscint, go háirithe inár bPáirceanna Náisiúnta, Tearmainn Dúlra agus tailte ainmnithe."

Dúirt Wesley Atkinson, Bainisteoir Réigiúnach leis an  tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: "Tá áthas orainn go bhfuil Coillte ag teacht linn sa tionscnamh seo chun tinte fiáine a chomhrac le linn na tréimhse ardriosca seo. Nuair a tharlaíonn na tinte seo, is féidir damáiste mór comhshaoil a dhéanamh do ghnáthóga cosanta agus don fhiadhúlra. Cuideoidh na drones linn ráigeanna dóiteáin a bhunú agus tinte fiáine a choinneáil ó scaipeadh.”

 Dúirt Deborah Meghen, Stiúrthóir Maoirseachta, Riosca agus Abhcóideachta le Coillte: "Tá an-áthas orainn a bheith ag teacht le chéile leis an NPWS ar an tionscnamh seo chun dul i ngleic leis an riosca méadaitheach a bhaineann le tinte foraoise. Anuraidh d’úsáidamar an teicneolaíocht seo chun cosaint ó dhóiteán foraoise, rud a d’fhág go raibh laghdú suntasach ar dhóiteáin foraoise agus tuairiscíodh díreach os cionn 50, síos ó 150 in 2018. Is bliain an-mhaith í seo i dtéarmaí damáiste foraoise agus gan ach 25 heicteár i gceist, i gcomparáid. rinneadh damáiste do níos mó ná 600 heicteár in 2018.”

 Tá ceamaraí sna drones a dhéanann piaraí trí dheatach, chomh maith le braiteoirí maidir le treo na gaoithe agus athróga aimsire eile a théann i bhfeidhm ar an gcaoi a scaipeann tinte. Is féidir leo píosaí scannáin leanúnacha de cheantair a mheastar a bheith ardriosca a ghabháil agus tinte beaga a fheiceáil nach bhféadfaí a bhrath murach sin go dtí go mbeadh siad i bhfad níos mó agus níos deacra iad a choinneáil.

Chuir Ms Meghan leis: “Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, go mbeadh damáiste ó dhóiteáin foraoise agus ó thinte fiáine i bhfad níos suntasaí gach bliain murab amhlaidh d’iarrachtaí fhoireann Coillte agus NPWS i dteannta le seirbhísí dóiteáin áitiúla agus Aerchór na hÉireann.

“Is é Coillte a bhainistíonn infheistíocht an stáit in adhmad agus seo iad na crainn a thógann tithe agus gnóthais agus mar sin is tionchar suntasach eacnamaíoch é a gcaillteanas."

Agus an rabhadh aimsire dóiteáin foraoise fós i bhfeidhm, tá Coillte agus NPWS ag iarraidh ar dhaoine fanacht ar an airdeall agus aon tinte a fheiceann siad a thuairisciú don bhriogáid dóiteáin áitiúil.

Molann Coillte na céimeanna seo a leanas chun tinte foraoise a chosc ag an am seo;

  • NÁ lasadh tinte agus bí cúramach le gach gníomhaíocht a bhaineann le tinte
  • TUAIRISCIÚ aon ghníomhaíocht amhrasach a fhéadfaidh tú a thabhairt faoi deara
  • TUAIRISCIÚ aon tinte foraoise a fheiceann tú chuig an mbriogáid dóiteáin áitiúil
  • NÁ téigh chuig tinte foraoise in imthosca ar bith, tá siad thar a bheith contúirteach
  • CHOIMEÁD pointí rochtana agus bealaí isteach foraoise soiléir do na seirbhísí éigeandála

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service