17/01/17

Cartlann Athbheochan na Gaeilge Chonradh na Gaeilge le catalógú agus le cur ar fáil don phobal

D'fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil deontas de €115,000 ceadaithe aige do Chonradh na Gaeilge chun catalógú a dhéanamh ar Chartlann an Chonartha.

Déanfar An Claidheamh Soluis 1917-1932 a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne. Déanfar tuairiscí agus comhfhreagras timireachta atá i seilbh an Chonartha agus na Leabharlainne Náisiúnta a eagrú chomh maith, ar mhaithe lena gcur ar fáil don phobal.

Ag fógairt an deontais, dúirt an tAire Stáit Kyne:

Tá tábhacht ag baint leis an ábhar seo chun gné na Gaeilge de Stair na hÉireann a chur ar fáil don phobal. Tuigim go bhfuil ollscoileanna sna Stáit Aontaithe sásta comhoibriú leis an gConradh ar thionscnaimh taighde éagsúla a bhaineann leis an nasc idir gluaiseacht Athbheochana na Gaeilge agus bunú an Stáit agus go bhfuil anspéis ag ollscoileanna in Éirinn cuidiú leis an obair seo chomh maith. Is cúis áthais domsa an tsuim atá léirithe sa togra, anseo in Éirinn agus ar fud na cruinne agus guím gach rath ar gach duine atá bainteach leis an tionscadal sa chéad chéim eile.”

Críoch

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service