03/03/17

Comhairliúchán ar Bhaincéireacht Áitiúil Phoiblí

Cuireann Clár an Rialtais Chomhpháirtíocht de cheangal ar an Roinn Ealaíona, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta mionscagadh a dhéanamh ar Chóras Baincéireacht Sparkassen le haghaidh fhorbairt banc poiblí áitiúil atá i mbun gnó i réigiúin dea-shainithe.Ina theannta sin, cuireann sé an gá le mionscagadh a dhéanamh ar chóras nua i gcomhair baincéireachta poiblí san áireamh a d’fhéadfadh raon sheirbhisí baincéireachta nua a chur ar fáil trí Líonra Oifig an Phoist, ar nós chóras Kiwibank atá ar siúl in Nua-Shéalainn faoi láthair. Sa chás sin, soláthraíonn bainc atá faoi úinéireacht Oifig an Phoist raon seirbhísí airgeadais cuimsithí a chuimsíonn iasacht phearsanta, cuntais bhainc, cártaí creidmheasa, baincéireacht ghnó agus árachas.

Beidh tuairimí páirtithe a mbeidh suim acu sna córais seo ó thaobh ábharthacht an chur chuige de i gcomhthéacs Éireann á lorg ag an Roinn Ealaíona, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Beidh an tréimhse comhairliúcháin ag tosnú ar 2 Márta 2017 agus beidh sé ar siúl ar feadh ceithre seachtaine. Is féidir freagraí a sheoladh thar n-ais chuig Laure Garcia (laure.garcia@ahg.gov.ie) nó tríd an bpost chuig: Aonad Feidhmithe Fón Póca agus Leathanbhanda, 7 Plás Ely, BÁC 2, D02TW98. Ní foláir freagraí bheith isteach roimh am scoir gnó, 29 Márta 2017.

Is féidir breathnú ar gach aighneacht a fuarthas thíos.

 

Aighneacht ó An Post

Aighneacht ón BRUI

Aighneacht ón Chumann Forbartha Comhar Creidmheasa

Aighneacht ó Fianna Fáil

Aighneacht ón gComhaontas Glas

Aighneacht ó Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa

Aighneacht ó Aontas Cógaiseoirí na hÉireann

Aighneacht ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Aighneacht ó John Bolger

Aighneacht ó Joseph Glynn

Aighneacht ó Karen Jura

Aighneacht ó Kevin McSherry

Aighneacht ó Pháirtí an Lucht Oibre

Aighneacht ón PBFI

Aighneacht ón Ghrúpa Tuaithe Neamhspleách

Aighneacht ó Shinn Féin

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service