22/05/20

TACAÍOCHTAÍ D’EALAÍONTÓIRÍ AGUS DÓIBHSEAN ATÁ AG OBAIR IN EARNÁIL NA nEALAÍON LE LINN COVID-19

COVID-19 Tacaíocht agus Faisnéis d'Earnáil na hEalaíon

 

Tá  an Scéim Tacaíochta Ioncaim le linn Covid-19 a d’fhógair an Rialtas ar fáil freisin d’ealaíontóirí na hÉireann agus dóibhsean atá ag obair in earnáil na n-ealaíon.

* Téigh chuig http://www.welfare.ie/ chun iarratas a dhéanamh

* Féach ANSEO chun teacht ar uaireanta oscailte Intreo

* Eolas agus Treoir: ANSEO

*  Líne chabhrach oscailte ón 9am go 5pm : 1890-800-024

Ar fáil freisin tá:

  • Dámhachtain nua ón gComhairle Ealaíon mar fhreagra ar Covid-19 – ciste ar leith chun cur ar chumas ealaíontóirí gairmiúla atá lonnaithe in Éirinn rochtain a thabhairt don phobal ar bhunealaíon agus ar ealaíon nua le linn thréimhse aonraithe Covid-19.

Spriocdháta: 17:30, Déardaoin an 16 Aibreán 2020

An tsuim is mó a dhámhfar: €3,000

Cineál Iarratasóra: Ealaíontóirí aonair

Eolas/Conas Iarratas a dhéanamh ANSEO 

  • Scéim nua de chuid Cultúr Éireann An Scéim Éire i mbun Taibhithe–   scéim i gcomhar idir Cultúr Éireann agus Facebook in Éirinn le gur féidir le healaíontóirí na hÉireann a gcuid oibre a shruthú beo.

Ar fáil ar dtús ón 3 Aibreán 2020 go ceann 4 seachtainí

Dámhfar €1,000 ar gach ealaíontóir a n-éireoidh leis

Eolas/Conas Iarratas a dhéanamh ANSEO 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service