05/03/20

Tá Éire Ildánach agus Éire Shláintiúil ag dul i bpáirt chun na buntáistí a bhaineann leis an gcruthaitheacht chomh maith leis an ról atá aici i bhfolláine intinne a phlé

Vitimín C: An Chruthaitheacht agus an ról atá aici maidir le Folláine Intinne

Tá áthas ar Éire Ildánach, i gcomhar le Éire Shláintiúil, Comhrá Ildánach i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, a fhógairt. Comhrá é seo a bheas ar siúl sa gColáiste Ríoga ar an 12 Márta 2020.  Scrúdóidh siad na tionchair a bhíonn ag gníomhaíochtaí cruthaitheacha ar fholláine intinne níos fearr.

Is é an tOllamh le Bithcheimic i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Luke O'Neill, a stiúrfaidh an plé painéil agus beidh Anne Sheridan, Ceannasaí Meabhairshláinte agus Folláine, HSE, Laura McQuade, An Institiúid um Shláinte Phoiblí, Sharon Armstrong Williams, Wellcome Trust agus Helene Hugel, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Helium Arts páirteach sa phlé agus beidh ealaíontóir an fhocail labhartha, Stephen James Smith i mbun taibhithe chomh maith.

Scrúdófar an taithí éagsúil a bhí ag daoine le linn an imeachta, taithí maidir leis an luach a bhaineann le gníomhaíocht chruthaitheach don fholláine intinne agus aithneofar na deiseanna comhoibrithe chomh maith leis na príomhdhúshláin atá ann ó thaobh na sláinte agus na cruthaíochta.

Is deis iontach í seo na daoine is fearr a thabhairt le chéile chun labhairt faoin mbealach a bhfuil gníomhaíocht chruthaitheach ábalta saol na ndaoine anseo in Éirinn a fheabhsú. Is mór an phribhléid é do chách in Éire Ildánach a bheith ag obair go díreach air seo lenár gcomhghleacaithe in Éire Shláintiúil. Ní mór dúinn tuiscint níos fearr a bheith againn ar na gnéithe ar fad a bhaineann le hOideasú Sóisialta agus is tús maith é an t-imeacht seo. An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD

‘Tá an-ríméad orm faoin obair i gcomhar nua seo idir Éire Shláintiúil agus Éire Ildánach chun mar is féidir leis na healaíona cruthaitheacha meabharshláinte agus folláine a chur chun cinn agus a chothú a scrúdú. Tá níos mór fianaise ag teacht chun cinn go bhfuil na healaíona cruthaitheacha ábalta cur le cur chuige iomlánaíoch d'fhonn sláinte mhaith a chur chun cinn agus an caighdeán saoil a fheabhsú do dhaoine de gach aois. Cuidíonn rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cruthaitheacha linn ceangal a dhéanamh le daoine eile nó scileanna nua a fhoghlaim, bealaí thábhachtacha iad sin chun aire a thabhairt dár folláine intinne féin." An tAire Sláinte Simon Harris TD

Eolas anseo chun clárú:   https://www.eventbrite.com/e/vitamin-c-creativity-and-its-role-in-mental-wellbeing-a-creative-conversation-tickets-95658449999?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service