13/06/19

Tá Cruinniú na nÓg ar ais arís i mbliana! Beidh lá náisiúnta cruthaitheachta na hÉireann do leanaí agus do dhaoine óga ar siúl Dé Sathairn an 15 Meitheamh

An tAire ag gríosú daoine óga an chruthaitheacht atá iontu a scaoileadh agus a bheith páirteach in imeachtaí saor in aisce thionscnamh Chlár Éire Ildánach

  • Beidh breis is 750 imeacht saor in aisce don chruthaitheacht ar siúl do dhaoine faoi 18 ar fud na tíre
  • I measc na mbuaicphointí beidh - féile nua do leanaí á reáchtáil ag leanaí - Right Here Right Now - ag Ionad Cultúir do Leanaí Ark; Rebel Streets - féile ceoil agus ealaíne sráide i gCathair Chorcaí; eachtra réaltachta fíorúla isteach i saol meánaoiseach Shéipéal Naomh Caitríona i nDún na nGall; éalaigh in éineacht leis an sorcas nó in éineacht leis na Lochlannaigh ag Féile Ealaíon agus Eachtraíochta Love Lough Lannagh i Maigh Eo; seó tinte iontach ag Sky Court, Faiche an Bhaile i gCo. an Chláir agus neart eile...
  • Cuirfidh ambasadóirí Chruinniú na nÓg tús leis na himeachtaí ar an lá – Óstálfaidh Sarah Fitzgerald clinic leabhar do léitheoirí óga i gCorcaigh, spreagfaidh Adam Cunningham códóirí óga ag ceardlanna Tech Féile i gCathair na Gaillimhe agus taispeánfar scannán Ben de Barra The Happy Garden den chéad uair san Omniplex, Baile Brigín

Is í seo an dara bliain de Chruinniú na nÓg agus beidh féile na bliana seo níos mó ná féile na bliana seo caite - beidh breis is 750 gníomhaíocht  cruthaitheachta saor in aisce do dhaoine faoi 18 mbliana d'aois ar siúl ar fud na tíre Dé Sathairn an 15 Meitheamh.   Is tionscnamh de chuid Chlár Éire Ildánach í an fhéile a bhfuil tacaíocht aici ó na hÚdaráis Áitiúla agus RTÉ agus spreag an tAire Madigan daoine óga inniu (Déardaoin an 13 Meitheamh 2019) a bheith páirteach sa spraoi agus sna himeachtaí don chruthaitheacht a bheidh ar siúl ina gceantar féin le linn Chruinniú na nÓg.

De bharr go mbeidh na céadta imeachtaí, ceardlann, taispeántas agus léirithe, ina ndíreofar go speisialta ar cheardlanna do thosaitheoirí len iad a spreagadh chun tabhairt faoi rud éigin nua, saor in aisce ar siúl, is iontach an deis é Cruinniú na nÓg do dhaoine óga an mhian rúnda atá acu a bhaint amach nó an chruthaitheacht atá iontu a scaoileadh!

Dúirt Josepha Madigan, An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Is í Éire an t-aon tír ar domhan a thionólann lá saor in aisce don chruthaitheacht do leanaí agus do dhaoine óga na tíre. Cé nach í seo ach an dara bliain de Chruinniú na nÓg, is imeacht daingean é cheana féin sa bhféilire cultúir agus breis is 750 gníomhaíocht don chruthaitheacht le tionól ar fud na tíre Dé Sathairn an 15 Meitheamh.

 

Tá ríméad orm, go mór mór, go bhfuil an oiread ceardlann do thosaitheoirí mar chuid de chlár na bliana seo.  D'fhéadfadh sé gur ag ceann de na ceardlanna sin a spreagfaí samhlaíocht do linbh chomh maith lena shuim sa chultúr agus sa chruthaitheacht, cibé más í an mhian atá aige cluiche códála nua a chruthú, saothar ealaíne sealadaí a dhéanamh le linn siúlóid foraoise sa cheantar nó a chéad shiansa a chumadh.

Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis na foirne Cultúir agus Cruthaitheachta sna 31 Údarás Áitiúil a bhfuil réimse breá d'imeachtaí do dhaoine de gach aois agus de gach spéis curtha i dtoll a chéile acu.  Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do RTÉ chomh maith nach féidir luach a chur ar an méid tacaíochta atá tugtha aige do Chruinniú na nÓg ón thosaigh sé."

Cruinniú na nÓg ar cheann de phríomhthionscnaimh Chlár Éire Ildánach Óige Chruthaitheach chun cumas cruthaitheach gach linbh agus duine óig a chumasú. Féachtar leis rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa chultúr agus sa chruthaitheacht - gníomhaíochtaí mar ealaín, ceol, ceardlanna códála agus amharclainne, léirithe, taispeántais, léitheoireacht, léirithe scannán agus neart eile - a cheiliúradh agus a spreagadh.

Chun dara bliain an tionscnaimh a cheiliúradh,  roghnaíodh triúr le bheith ina n-ambasadóirí ar Chruinniú na nÓg chun ionadaíocht a dhéanamh ar dhaoine óga chomh maith len iad a spreagadh le bheith páirteach i ní éigin cruthaitheach ar an lá agus freastal ar cheann de na ceardlanna nó imeachtaí speisialta saor in aisce a bheidh ar siúl ina gceantar féin.

Beidh Cruinniú na nÓg ar siúl Dé Sathairn an 15 Meitheamh agus is féidir sonraí ar fad an imeachta a fháil aghttps://cruinniu.creativeireland.gov.ie.   Aimsigh imeacht a spreagfaidh tú atá leagtha amach ó A go dtí Z na cruthaitheachta anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service