02/02/18

Fáilte curtha ag Airí Cultúir roimh cheoltóirí as Éirinn go hAlbain

Mar chuid de GB18 Ealaíona na hÉireann á gcur chun cinn sa Bhreatain

(Glaschú, Albain. Dé hAoine an 2 Feabhra, 2018) Inniu sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., bliain speisialta d'ealaíona agus do chultúr na hÉireann sa Bhreatain  - GB18: Ealaíona na hÉireann á gcur chun cinn sa Bhreatain.

I dteannta an Aire Madigan agus í ag seoladh féile bhliantúil na hAlban do cheol tíre, sean-nós agus ceol domhanda bhí Fiona Hyslop Uasal, Rúnaí Comhaireachta na hAlban do Ghnóthaí Cultúir, Turasóireachta agus Seachtracha.

Imeacht suntasach é sa tslí is go bhfuil Éire roghnaithe ina tír fócais ag Showcase Scotland 2018, mórfhéile sa tionscal ceoil a reáchtáiltear ag Celtic Connections gach bliain.

Is ionann rannpháirtíocht na hÉireann i Showcase Scotland agus an chéad mhórimeacht faoin gclár GB18.   Mar chuid den chlár imeachtaí bríomhar agus ar ardchaighdeán seo, rachaidh na céadta ealaíontóirí as Éirinn chuig na scórtha ionad, institiúid agus féile mór le rá ar fud na Breataine.

Ag an seoladh dúirt an tAire Madigan:  "Tá tábhacht ar leith le rannpháirtíocht na hÉireann i Showcase Scotland na bliana seo ó tharla gurb é an chéad mhórimeacht é faoin gclár GB18. Tabharfaidh sé deis d'ealaíontóirí tuilleadh conarthaí camchuairte idirnáisiúnta a bhaint amach agus is deis a bheidh ann dóibh dul ag obair ar fud an domhain agus cur le dea-cháil na hÉireann."

Dúirt sí freisin: "Féachfar leis an gclár ar leith bliana seo na ceangail chultúir agus ealaíne atá againn ar fud na hAlban, na Breataine Bige agus Shasana a neartú le clár láidir d'imeachtaí cultúir. Gabhaim mo bhuíochas leis na healaíontóirí a bheidh páirteach as a ndúthracht dá saothar agus an sásamh a bhainimid as. Tá súil agam gur ardán a bheidh sa bhliain seo chun naisc chultúir láidir agus fhada a chothú leis an mBreatain."

Is iad na healaíontóirí a bheidh i gceist ná Wallis Bird a ainmníodh do ghradam Choice Music 2017Daoirí Farrell, amhránaí traidisiúnta agus seinnteoir basúcaí, Lorcán Mac Mathúna, amhránaí sean-nóis, cóiritheoir agus cumadóir, NOTIFY, ensemble uirlisí, Aoife Scott, amhránaí ceoil tíre as Baile Átha Cliath agus The Young Folk,  grúpa uirlisí acústacha.

Ó tharla breis is 200 stiúrthóirí, lucht clár agus láithreoirí féilte ó fud fad an domhain le bheith i láthair ag an taispeántas seo de chuid na hÉireann, beidh deiseanna idirnáisiúnta ag na healaíontóirí seo, atá ag teacht chun cinn, ar shlí bheatha inmharthanach a dhéanamh dóibh féin.

Mar a dúirt Christine Sisk, Stiúrthóir Chultúr Éireann:  "Is mór an onóir d'Éirinn a bheith ar an tír fócais ag  Showcase Scotland ag Celtic Connections, ceann de na taispeántais ceoil tíre agus ceoil thraidisiúnta is mó ar fud an domhain. Tá a fhios againn go dtabharfaidh an dream atá roghnaithe do Showcase Scotland, chomh maith leis an gclár trí chéile d'ealaíontóirí as Éirinn a bheidh ag Celtic Connections, blaiseadh ar leith do lucht féachana idirnáisiúnta de cheol bríomhar na hÉireann agus go gcuirfidh sin chun cinn cáil na hÉireann mar thír ina bhfuil scoth na n-ealaíontóirí. Tús maith leis an gclár láidir imeachtaí ealaíon faoi GB18 a bheidh san imeacht seo."

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service