13/09/19

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le €350,000 breise a chur ar fáil chun Amharclann agus Leabharlann Bhearna na Sceiche a chur ar bun arís

Tá deimhniú tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  Josepha Madigan TD go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun  €350,000 breise a chur ar fáil le cuidiú Amharclann agus Leabharlann Bhearna na Sceiche i Maigh Chromtha, Co. Chorcaí a bhunú arís.

In 2016 rinneadh díobháil don téatar agus leabharlann i dtine agus tá an foirgneamh dúnta ó shin. Tá an foirgneamh faoi úinéireacht Chomhairle Chontae Chorcaí agus á bhainistiú ag an gComhairle. In 2017, bhronn an Roinn, deontas €250,000 faoi scéim ealaíon agus caipitil cultúir lena réiteach arís.

I ndiaidh próiseas measúnachta cuimsithí a chur i gcrích, dheimhnigh an tAire Madigan inniu go bhfuil an roinn chun leithdháileadh breise a chur ar fáil chun tacú leis na pleananna uaillmhianacha atá ag Comhairle Chontae Chorcaí don áislann.  Tá €350k leithdháilte chun Amharclann Bhearna na Sceiche a réiteach mar thoradh ar iarratas ó Chomhairle Chontae Chorcaí ar thacaíocht le cois an €250k atá ceadaithe cheana féin.

Dúirt an tAire Madigan,  “Tá ríméad orm a bheith in ann an tacaíocht seo a chur ar fáil d'Amharclann Bhearna na Sceiche. In éineacht le sruthanna maoinithe eile, ba cheart go gcinnteodh sé gur féidir dlús a chur leis an obair chun an áislann thábhachtach cultúir seo a chur ar fáil an athuair don phobal.”

“Tuigeann an Rialtas seo go maith an tábhacht atá le cultúr agus na healaíona. Tuigimid go gcuireann siad go mór leis an saol agus leis an bpobal. Tá dul chun cinn suntasach déanta againn cheana féin maidir lenár ngealltanas chun an maoiniú atá ar fáil do chultúr, d'oidhreacht agus don Ghaeltacht a dhúbailt faoin mbliain 2025. Is sampla eile atá i bhfógra an lae inniu dár ngealltanas chun cultúr agus na healaíona a fhorbairt ar fud na hÉireann.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service