22/06/16

An Dr Annie Doona ceaptha mar Chathaoirleach ar Bhord Scannán na hÉireann

Tá an Dr Annie Doona ainmnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, mar Chathaoirleach ainmnithe ar Bhord Scannán na hÉireann go dtí go dtiocfaidh críoch le téarma an Bhoird reatha i mí Eanáir 2017.

Ceapadh an Dr Doona mar chomhalta den Bhord i mí Eanáir 2013 agus tá sí ina Cathaoirleach Gníomhach ó bhás anabaí Bill O’Herlihy i mí na Bealtaine 2015.  Ceapfar go foirmiúil í tar éis di dul i láthair an Choiste ábhartha Oireachtais.

Is céimí í an Dr Doona de chuid Ollscoil Sheffield agus bhain sí amach Dochtúireacht san Oideachas i Scoil an Oideachais Leanúnaigh in Ollscoil Nottingham.  Is Uachtarán na hInstitiúide Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta, Dún Laoghaire í.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service