12/05/17

Cathaoirleacht Ghrúpa Comhairleach Shráid an Mhúraigh á ghlacadh ag an Dr Tom Collins – an tAire Humphreys

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé hAoine) go bhfuil an Dr Tom Collins ceaptha ina Chathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach nua Shráid an Mhúraigh. D’aontaigh an tAire an grúpa a bhunú ag eascairt as moladh i dtuarascáil Ghrúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh - Tuarascáil ar Shráid an Mhúraigh – An Stair a Dhaingniú, a cuireadh faoi bhráid an Aire go déanach i mí an Mhárta.

Beidh sé mar thasc ag an nGrúpa Comhairleach nua bealach chun cinn a aimsiú d’fhorbairt cheantar Shráid an Mhúraigh ar shlí a léiríonn a ghaol leis an stair agus a chosnóidh traidisiún trádála sráide na háite.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Tá taithí fhairsing ag an Dr Collins, a rachaidh chun tairbhe don ról seo agus go deimhin don Ghrúpa Comhairleach nua, a bhreithneoidh go mion anois na roghanna d’fhorbairt Shráid an Mhúraigh amach anseo.

“Tá sé d’acmhainn ag na moltaí i dtuarascáil Shráid an Mhúraigh beocht a chur sa cheantar agus ag an am céanna stair agus traidisiúin na háite a choinneáil slán. Cuirim fáilte faoi leith faoin mbealach chun cinn a leagtar amach sa tuarascáil, bunaithe ar chomhaontú, agus creidim go bhfuil an Dr Collins go mór in ann an plé a stiúradh idir na páirtithe leasmhara agus teacht ar réitigh a chuimsíonn tuairimí na bpáirtithe leasmhara go léir.

"Tá súil agam go mbeidh an Grúpa Comhairleach nua in ann tús a chur lena chuid oibre gan mhoill.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service