29/09/16

€104,500 ceadaithe do Comhairle Chonnacht Chumann Lúthchleas Gael ag an Aire Stáit Kyne

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Sean Kyne T.D., go bhfuil deontas de €104,500 ceadaithe aige do Chomhairle Chonnacht Chumann Lúthchleas Gael don scoilbhliain 2016/2017. Tá an deontas á cheadú chun tacú leis an gComhairle leanúint leis an gclár oibre atá acu ag teagasc scileanna éagsúla imeartha i scoileanna i nGaeltacht Chonamara agus i dTuar Mhic Éadaigh. Tacaíonn an clár seo le cur chun cinn na Gaeilge chomh maith.

Ag fógairt an deontais, dúirt an tAire Stáit go raibh sé an-sásta a bheith in ann an cúnamh seo a chur ar fáil do Chomhairle Chonnacht as ucht an sár-obair atá ar siúl acu i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. “Mar gheall ar an obair iontach atá ar bun ag Comhairle Chonnacht faoin scéim seo le blianta anuas, tá an deis tugtha d’aos óg na Gaeltachta an Ghaeilge atá acu a úsáid agus a shaibhriú i dtimpeallacht shiamsaíochta an spóirt,” a dúirt an tAire Stáit.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service