12/01/17

Deontas de €12,073 ceadaithe don eagraíocht Gaillimh le Gaeilge

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil deontas de €12,073 ceadaithe aige don eagraíocht Gaillimh le Gaeilge.  Cuideoidh an deontas seo le Gaillimh le Gaeilge chun na costais a thit orthu maidir lena n-oibleagáidí faoi Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh agus le hathdhearadh a dhéanamh ar a suíomh gréasáin www.gleg.ie.

Bunaíodh Gaillimh le Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn, go háirithe mar acmhainn eacnamaíoch, i gceantar na Gaillimhe. Oibríonn Gaillimh le Gaeilge i gcomhar le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe agus grúpaí eile chun Stádas Dátheangach na Cathrach a fhorbairt agus a threisiú.  Tá Gaillimh le Gaeilge ar cheann de na heagraíochtaí a fhaigheann deontas reáchtála bliantúil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta faoin gclár Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge a ndéantar páirtmhaoiniú air le fáltais ón gCrannchur Náisiúnta.

Dúirt an tAire Stáit Kyne:

“Tá áthas orm go raibh ar mo chumas an deontas seo a cheadú.  Tuigim go bhfuil obair fhiúntach ar siúl ag Gaillimh le Gaeilge maidir leis an teanga a chothú agus a chur chun cinn i gCathair na Gaillimhe. An tseachtain seo caite d’fhógair mé go bhfuil sé beartaithe plean teanga cuimsitheach a ullmhú agus a fheidhmiú do Chathair na Gaillimhe agus go raibh mé ag súil leis go mbeidh na páirtithe leasmhara ar fad atá in ann tionchar a imirt ar an scéal sásta páirt ghníomhach a ghlacadh leis an Ghaeilge a threisiú tuilleadh i nGaillimh.

 

“Tá na gníomhaíochtaí atá ar siúl ag Gaillimh le Gaeilge ag luí isteach go dlúth leis na haidhmeanna seo agus le haidhmeanna na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.  Tá torthaí a gcuid oibre le feiceáil ar fud chathair na Gaillimhe, go háirithe sna comhlachtaí sin atáag baint úsáid as an tseirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’.  Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an Ghaeilge á húsáid i gcathair na Gaillimhe mar ghnáthchuid de shaol na cathrach agus guím gach rath ar Ghaillimh le Gaeilge agus iad ag obair i dtreo an chuspóra sin.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service