02/05/18

Deontas €13,150 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Choiste Cúram Lae & Coiste Tithíocht Deonacha Chonamara ó Thuaidh, (North Connemara Social Services), chun mionbhus a cheannach

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 2 Bealtaine 2018, go bhfuil deontas de €13,150 ceadaithe aige do Choiste Cúram Lae agus Coiste Tithíocht Deonacha Chonamara ó Thuaidh (North Connemara Social Services) chun cur ar a gcumas mionbhus a cheannach.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an gCoiste an mionbhus seo a cheannach. “Cuideoidh an mionbhus go mór le h-inmharthanacht phobal tuaithe agus freastal cuí á dhéanamh ar an aicme pobail is leochailí sa cheantar – na seanóirí”.

Is faoi réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

CRÍOCH

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service