04/11/15

€13,546 ceadaithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., do Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí

Tá fógartha ag an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., go bhfuil deontas de €13,546 ceadaithe aige do Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo agus Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí chun cur ar a gcumas an fhadhb atá le macalla sa bhfoirgneamh atá acu i mBaile an Fheirtéaraigh a leigheas.

Dúirt an tAire Stáit McHugh agus é ag fógairt an deontais, “Tuigim cé chomh tábhachtach is atá sé go mbeadh ionad oibre atá saor ó thruailliú fuaime ar fáil ag gach duine agus tá áthas orm go raibh ar mo chumas cuidiú leis an gComharchumann agus leis an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh sa chás seo.  Tá ról lárnach ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne i gcur chun cinn na Gaeilge ar an leithinis agus tá sé tábhachtach go mbeadh ionaid ar fáil dóibh atá sábháilte agus a chloíonn le rialacháin sláinte agus sábháilteachta.”

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service