10/11/15

€1,377 ceadaithe d’Áislann Rann na Feirste ag an Aire Stáit McHugh

Tá fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh TD., inniu go bhfuil deontas de €1,377 ceadaithe aige d’Áisleann Rann na Feirste, Anagaire, Co Dhún na nGall, chun trealamh a cheannach.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire McHugh “Tá áthas mór orm deontas a chur ar fáil don Áislann gníomhach seo. Cuirfidh an trealamh seo go mór leis na háiseanna atá ar fáil san ionad agus tabharfaidh sé deis dóibh taifead a dhéanamh ar an stór luachmhar déantúsán agus litríochta atá acu san ionad.”

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service