17/11/15

€14,160 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh d’Óige na Gaeltachta

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., go bhfuil deontas de €14,160 ceadaithe aige d’Óige na Gaeltachta, faoi chúram Muintearas Teo, le haghaidh trealamh a cheannach do chlubanna óige i nDún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, an Mhí, Ciarraí, Corcaigh agus Port Láirge.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit McHugh: “Tá an-áthas orm an deontas seo a chur ar fáil mar chuid den obair i dtreo an chuspóra stádas na Gaeilge a threisiú agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn.  Tugann na clubanna óige seo deiseanna do dhaoine óga ón Ghaeltacht an Ghaeilge a úsáid lasmuigh de réimse na scoile, rud a chuireann le forbairt shóisialta na gceantar éagsúil.  Dá bhrí sin, bíonn tionchar fíorthábhachtach ag clubanna óige ar bhuanú agus cur chun cinn na Gaeilge sna ceantair ina bhfuil siad suite.”

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service