01/02/16

€22,623 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

Tá fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., go bhfuil deontas de €22,623 ceadaithe aige do Chomharchumann Ionad Deirbhile Teo, Co Mhaigh Eo chun córas teasa a insealbhú sa halla spóirt atá san Ionad Pobail.

Ag fógairt an deontais dó dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an gComharchumann an obair riachtanach seo a dhéanamh.  "Is ceantar Gaeltachta é seo agus bíonn cuid mhór gníomhaíochtaí ar siúl san ionad" a dúirt an tAire Stáit.  "Baineann an Coláiste Gaeilge leas as i rith an tsamhraidh, rud a chuireann go mór le geilleagair an cheantair."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service