09/03/20

€269,309 ceadaithe do Chumann Peile Naomh Anna le huasghrádú a dhéanamh ar an ionad do Chomórtas Peile na Gaeltachta 2020

Tá sé fógartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta go bhfuil deontas suas le €269,309 ceadaithe do Chumann Peile Naomh Anna, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe chun go mbeidh an Cumann faoi réir do Chomórtas Peile na Gaeltachta a bheidh ar siúl i mí an Mheithimh. Mar chuid den obair atá beartaithe, tógfar seastán beag le taobh an ionaid chomh maith le hobair athchóirithe eile a dhéanamh.

Tá Comórtas Peile na Gaeltachta ar cheann de mhórimeachtaí an CLG  agus is imeacht é a thugann lucht na Gaeilge ó cheann ceann na tíre le chéile gach aon bhliain. Ní hamháin go mbeidh an obair atá beartaithe ag an gcumann ar leas lucht freastail Chomórtas Peile na Gaeltachta ach bainfidh an cumann féin tairbhe as an obair go ceann na mblianta.

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.13, 2.14, 2.21 agus 2.22 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service