17/11/16

€28,200 ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne Uasal T.D., do CLG Thuar Mhic Éadaigh

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., inniu go bhfuil deontas €28,200 ceadaithe aige do CLG Thuar Mhic Éadaigh, Co Mhaigh Eo chun cur ar a gcumas balla scileanna nua a thógáil.

Ag fógairt an deontais, dúirt an tAire Stáit Kyne go raibh an-áthas air an cúnamh seo a chur ar fáil don chumann gníomhach seo mar go bhfuil sé soiléir go mbainfidh daoine idir óg is aosta tairbhe iontach as.  Tabharfaidh an t-ionad spóirt seo spreagadh do leanaí óga agus déagóirí páirt ghníomhach a ghlacadh i spóirt, rud a bheidh tábhachtach dá sláinte fhisiciúil agus dá meabhairshláinte.

Críoch

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service