21/09/18

Deontas €2,898 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Ghaoth Dobhair Aontaithe/ Ionad Pobail Charraig Uí Bhaoill, Co. Dhún na nGall, chun lomaire féir agus rollóir a cheannach

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 21 Meán Fómhair, go bhfuil deontas de €2,898 ceadaithe aige do Ghaoth Dobhair Aontaithe /Ionad Pobail Charraig Uí Bhaoill chun cur ar a gcumas lomaire féir agus rollóir a cheannach.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an gCumann an treallamh seo a cheannach. “Cuireann an grúpa seo áiseanna den scoth ar fáil do mhuintir an cheantair le haghaidh ócáidí spóirt agus sóisialta. Táim cinnte go gcuideoidh an maoiniú seo go mór leo chun na haiseanna a choimeád ar ardchaighdeán.”

Is faoi réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service