09/05/18

Deontas €3,497 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Chomhlucht Forbartha na nDéise, Co. Phort Láirge, chun luascáin do pháistí le riachtanais speisialta a chur ar fáil agus obair cothabhála ar thollán a chur i gcrích

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 9 Bealtaine 2018, go bhfuil deontas de €3,497 ceadaithe aige do Chomhlucht Forbartha na nDéise chun cur ar a gcumas luascáin do pháistí le riachtanais speisialta  a chur ar fáil agus obair cothabhála ar thollán a chur i gcrích.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an gComhlucht an togra seo a chur i gcrích. “Táim cinnte go mbainfidh paistí agus teaghlaigh na háite, páistí le riachtanais speisialta ach go háirithe, tairbhe iontach as ábhar an deontais.”

Is faoi réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service